Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid in de gemeente Overbetuwe. Een belangrijk doel is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verhogen.

Vrijwilligers die in een wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform. Het bestuur zorgt voor organisatie, coördinatie en initiatief. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties. 

Belangrijke thema’s die wij behandelen zijn:

  • (verkeers)veiligheid
  • leefbaarheid
  • buurtpreventie
  • groenbeheer
  • speelgelegenheid

Wat speelt er in uw wijk?

Een aantal wijkbewoners zijn met een aantal grotere projecten bezig waaronder Knoop 38.  Projecten, andere actuele zaken en activiteiten en bijeenkomsten die zijn gepland geven wij aan op deze site en in nieuwsbrieven. Er is ook een Facebook pagina waarop wij nieuws plaatsen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het wijkplatform leest u bij platform en bestuur. In de vergaderingen van het bestuur komen allerlei zaken aan de orde die voor wijkbewoners van belang kunnen zijn. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. 

Heeft u ook ideeën om de wijk te verbeteren?

Of wilt u iets organiseren? Neem contact met ons op en leg het voor aan andere deelnemers van het wijkplatform.