Het bestuur van Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is in april 2018 afgetreden.

Actualiteit website

Om de ontwikkelingen van het Wijkplatform t/m april 2018 zichtbaar te houden blijft de website toegankelijk. Deze website wordt echter niet meer bijgehouden en de actualiteit zal na verloop van tijd afnemen.

Doorstart?

Voorlopig wordt de Stichting Wijkplatform Elst-Zuid als rechtspersoon in stand gehouden voor het geval bewonersinitiatieven in Elst-Zuid tot een doorstart van het Wijkplatform kan leiden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde wijkbewoners contact opnemen via e-mail: info@wpelstzuid.nl.

Stichting

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid in de gemeente Overbetuwe. Een belangrijk doel is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verhogen.

Vrijwilligers die in een wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform. Het bestuur zorgt voor organisatie, coördinatie en initiatief. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties.

Belangrijke thema’s:

  • (verkeers)veiligheid
  • leefbaarheid
  • buurtpreventie
  • groenbeheer
  • speelgelegenheid

Meer informatie over het wijkplatform leest u bij platform en bestuur.