Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid in de gemeente Overbetuwe. Een belangrijk doel is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verhogen.

Binnen de gemeente Overbetuwe zijn acht dorpsraden en drie wijkplatforms actief. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties. Vrijwilligers die in een wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform. Voor organisatie, coördinatie en initiatief heeft een wijkplatform een bestuur.

Wat er speelt allemaal in uw wijk?

Een aantal wijkbewoners zijn met een aantal grotere projecten bezig waaronder Knoop 38. Er is een initiatief voor een natuurspeeltuin, er is een plan gemaakt voor park de Wuurde en op dit moment zijn er weer veel (auto)inbraken. Al deze onderwerpen, andere actuele zaken en activiteiten en bijeenkomsten die zijn gepland geven wij aan op deze site en in nieuwsbrieven. Er is ook een Facebook pagina waarop wij nieuws plaatsen.

Wilt u meer weten over het wijkplatform?

Meer informatie leest u bij platform en bestuur. In de vergaderingen van het bestuur komen allerlei zaken aan de orde die voor wijkbewoners van belang kunnen zijn. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. Belangrijke thema’s die wij behandelen zijn:

  • (verkeers)veiligheid
  • leefbaarheid
  • buurtpreventie
  • groenbeheer
  • speelgelegenheid

Heeft u ook ideeën om de wijk te verbeteren?

Of wilt u iets organiseren? Neem contact met ons op en leg het voor aan andere deelnemers van het wijkplatform.