Honden aan de lijn

Honden aan de lijn!!!! 

Er zijn in onze wijk uitlaatplaatsen waar honden niet aangelijnd kunnen lopen, snuffelen, spelen met andere honden en hun behoeften kunnen doen. Hondenbezitters moeten er rekening mee houden dat op alle andere plaatsen een hond aangelijnd moet zijn en hondenpoep moet worden opgeruimd. Dat dit niet is toegestaan heeft een reden, namelijk dat andere gebruikers van parken, groenstroken en trottoirs anders overlast ondervinden van een hond. Bovendien lopen hondenbezitters die zich niet aan de regels houden kans een forse boete te moeten betalen in het geval een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente onjuist gedrag constateert.

Wij maken u er dus extra attent op uw hond aangelijnd te houden en zijn uitwerpselen op te ruimen zodat u geen bekeuring riskeert.

Mocht u uw huisvriend toch los willen laten lopen dan kan dat op de daarvoor bestemde plaatsen.

 

Inbraken zoveel mogelijk voorkomen

Geplaatst op: 13 maart 2016

Het wijkplatform Elst-Zuid vindt het erg belangrijk dat haar bewoners zich veilig voelen in de wijk. Het gebruik van WhatsApp-groepen draagt hier zeker toe bij.

Van onze wijkagent Ria Bernardus hebben we vernomen dat het aantal woninginbraken fors is gedaald.

Helaas blijkt nu dat er veel auto inbraken gepleegd worden. Dit komt mede doordat Elst een goed uitvalbasis is voor autodieven.

De politie doet alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om het aantal auto inbraken fors te verminderen. Aan u de vraag om vooral oplettend te zijn, waardevolle zaken niet in de auto achter te laten. Mocht u iets vreemds opmerken neem dan snel contact op met de politie.

Laten we met ons allen zorgen voor een veilige wijk.

Eerder geplaatst op: 24 december 2015

Het is goed te realiseren dat er mensen zijn die kwade bedoelingen hebben en misbruik willen maken van de momenten waarop u niet thuis bent. De politie vraagt hiervoor aandacht omdat het aantal inbraken kan worden beperkt door enkele simpele maatregelen.
Gaat u gezellige uurtjes beleven met mensen die u graag ontmoet of verlaat u om andere reden uw woning dan is het verstandig je huis niet ‚zomaar’ te verlaten. Het is raadzaam enkele lampen aan te laten, geen waardevolle voorwerpen in het zicht te leggen en de ramen te sluiten. Het aanlaten van de TV terwijl u niet thuis bent verkleint het risico van inbraak aanmerkelijk. Denk ook aan de kliko voor de deur die een prima opstap kan zijn naar een schuur- of garagedak en vervolgens naar ramen op een verdieping. Het advies is kliko’s op een afgesloten plek te plaatsen.

Een WhatsApp-groep in uw buurt

WhatsApp_Logo_1

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Wijkplatform Elst-Zuid stimuleert samen met politie en gemeente Overbetuwe het vormen van een WhatsApp-groep.

Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Op deze wijze zijn buurtbewoners extra ogen en oren in de wijk.
Wilt u meer weten kijkt dan naar de folder: ‘Nieuwsfolder Watch App‘. Wijkplatform Elst-Zuid helpt u graag bij het opstarten van een nieuwe WhatsApp-groep in uw buurt.

Project Groot Onderhoud N836 Andelst – Elst

Geplaatst op: 12 maart 2016

Op 15 januari 2016 ontvingen dorpsraden en wijkplatforms van de gemeente Overbetuwe het volgende bericht:

De provincie gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren op de N836 tussen Andelst (Tielsestraat) en bebouwde kom/grens bij Elst. Dit houdt in dat ze waar nodig nieuw asfalt zullen aanbrengen op de rijbaan, maar mogelijk ook onderhoud uitvoeren aan de bermen, de straatverlichting, de belijning en de bewegwijzering, etc.

De provincie heeft ons gevraagd welke ontwikkelingen er spelen en of er knelpunten/aandachtspunten zijn op dit wegvak. Wij willen bij het inventariseren van deze punten graag gebruik maken van jullie kennis.
Knelpunten kunnen zijn:

  • een onveilige situatie op een kruispunt
  • slechte verlichting
  • onduidelijkheid over de bebording
  • beperkte voorzieningen op een bushalte

Wij willen graag van jullie weten of deze punten er zijn en waar deze zich dan bevinden. Wij zullen de punten verzamelen en aan de provincie doorgeven. Wij zullen jullie vervolgens op de hoogte houden wat de provincie met jullie opmerkingen heeft gedaan.

Wijkplatform Elst-Zuid heeft bewoners in de gelegenheid gesteld knelpunten die door hen worden gesignaleerd in te brengen. De gemeente Overbetuwe is verzocht de volgende punten in het bijzonder onder de aandacht van de provincie te brengen:

  • De huidige maximum toegestane snelheid van 80 km in heroverweging te nemen vooral voor het wegvak nabij de kruising Tobbenhofsestraat. Een maximum snelheid van 60 km komt de verkeersveiligheid op dat wegvak ten goede.
  • Aanbrengen straatverlichting tussen Valburg en de spoorwegovergang (richting Elst).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Rapport van bevindingen


Geplaatst op:  20 februari 2016

De provincie Gelderland gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren op de N836 tussen Andelst (Tielsestraat) en de bebouwde komgrens bij Elst. Door tussenkomst van ons wijkplatform zijn bewoners in de gelegenheid gesteld aan te geven of er knelpunten zijn. Wij hebben ons beperkt tot het wegvak tussen Elst en Valburg. Met inbreng van vooral aanwonenden heeft ons wijkplatform de volgende aandachtspunten onder de aandacht gebracht:

  • De huidige maximum toegestane snelheid van 80 km in heroverweging te nemen. Dit geldt voornamelijk voor het wegvak nabij de kruising Tobbenhofsestraat. Een maximum snelheid van 60 km komt de verkeersveiligheid op de N836 op het wegvak tussen Elst en Valburg ten goede.
  • Aanbrengen straatverlichting tussen Valburg en de spoorwegovergang (richting Elst).