De Wuurde 30-km werkzaamheden

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde binnenkort aangepast. Vooral aanwonenden van de veel gebruikte doorgangsroute hebben bezwaren geuit tegen het stelselmatig te hard rijden op de weg waar maximaal 30 km is toegestaan. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het aanpassen van de weg.
Binnen een termijn van enkele weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden verkeersborden vervangen. Naast de reeds bestaande wegversmallingen worden nieuwe aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de kruising met Zwartenhof. Er worden geen drempels of andere verhogingen op het wegdek aangebracht.
Voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar de schetsen.

Klik om de schetsen te bekijken: Voorstel snelheidremmen De Wuurde.

Wuurde 2
wuurde 1
Wuurde 3

Lees verder bij projecten: De Wuurde meer 30-km weg

Kennismaking

Kennismaking bestuursleden van wijkplatform Elst-Zuid met bewoners uit de straten Hemelrijk en Huyekamp door een gesprek op woensdag 23 maart 2016.

De bedoeling van het gesprek was contacten te leggen tussen wijkbewoners en het wijkplatform. En dat blijkt nodig omdat het wijkplatform nauwelijks bekend is in dat deel van de wijk Elst-Zuid. De aanwezige bewoners waren verrast te horen dat het wijkplatform een belangenorganisatie is van wijkbewoners waar ook zij deel van uit maken.

Daarbij gaat het o.a. om (verkeers-)veiligheid, onderhoud wegen/groen en speelgelegenheden. Concreet houdt het wijkplatform zich momenteel o.a. actief bezig met verkeersveiligheid op Valburgseweg en De Wuurde. De verkeersveiligheid bij de nieuwe Aldi in het ‘Posthuys’ aan het Europaplein krijgt eveneens aandacht. Ook zijn wijkbewoners onder de vlag van het wijkplatform bezig een plan voor te bereiden voor park De Wuurde.

Samen met de bewoners uit Hemelrijk en Huyekamp neemt het wijkplatform initiatief de bewoners in de straten Hemelrijk, Huyekamp, Schravenweijde, Visstee en Vriesenenk op de hoogte te brengen over wat het wijkplatform voor hen kan betekenen.