Project Buurtpreventie

Buurtpreventie is door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk of buurt.

In Elst-Zuid is buurtpreventieteam De Wuurde/De Zuiling sinds augustus 2016 actief. Begin 2017 zijn 20 WhatsApp-groepen in Elst-Zuid geregistreerd. Als deelnemers (vrijwilligers) van het buurtpreventieteam verdachte situaties aantreffen dan geven zij deze door aan de politie. Elke WhatsApp-groep heeft een beheerder (vrijwilliger) en bewoners uit een straat kunnen zich aanmelden bij een groep. Een WhatsApp-groep is alleen voor meldingen. Meer informatie over WhatsApp-groepen kunt u lezen bij project WhatsApp-groepen.

Veilig wonen in uw woning, straat of wijk heeft niet alleen te maken met buurtpreventie en WhatsApp-groepen maar ook met uw eigen woning en uw eigen gedrag. Sluit u uw woning altijd goed af? Ook als u maar heel eventjes weg bent. Hoe veilig is het hang en sluitwerk van uw woning? Zijn kliko’s opstapjes tot een open raam? Wij verwijzen graag naar politiekeurmerk.nl voor  meer informatie omtrent veilig wonen.


Geplaatst op: 31-01-2017

Buurt drijft ‘boeven’ in handen politie

Met de buurtpreventie in de buurten Wuurde en Zuiling zit het wel goed. In goede samenwerking tussen leden van WhatsApp-groepen en het buurtpreventieteam zijn maandag 30 januari rond 18.30 uur twee ‘boeven’ in de val gelokt en kon de politie hen inrekenen.

Dit alles gebeurde tijdens een oefening waarbij politie en wijkbewoners samen zijn opgetrokken. In werkelijkheid waren de twee verdachte figuren leden van het politieteam.

Nadat de twee verdachte personen via WhatsApp-groepen waren gesignaleerd volgde er een reeks van meldingen van buurtbewoners met informatie over gedrag van de ‘boeven’ en de plaats waar zij zich bevonden. Voor leden van het surveillerende buurtpreventieteam Wuurde/Zuiling was deze informatie voldoende om onraad te voorkomen en de politie in staat te stellen hun collegiale boeven in te rekenen.

De oefening is dezelfde avond in het gemeentehuis met alle betrokkenen geëvalueerd. Namens de gemeente Overbetuwe werden de helden van het buurtpreventieteam beloond met een waardebon.

Leden buurtpreventieteam met ‘boef’
Onze wijkagent Ria Bernardus op Twitter (30-01-2017): Vanavond ‘boef in de wijk’ geoefend met 2 Whatsapp groepen in ElstZuid. Het bleek een groot succes.


Geplaatst op: 29 juli 2016

Buurtpreventie tegen (auto)inbraken

Onze wijk Elst-Zuid is al langere tijd doelwit van criminelen die zich vooral richten op auto-inbraken. Ondanks voortdurende inzet van politie blijft het aantal inbraken aanhouden. Dit leidt tot grote schade aan eigendommen, ergernis, verontrusting en soms zelfs angst in onze buurt. Reden voor een aantal buurtbewoners de handen ineen te slaan en samen met politie, gemeente Overbetuwe en Wijkplatform Elst-Zuid een preventieteam te vormen.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door bewoners in de eigen buurt. Bewoners helpen politie en gemeente met het bestrijden van criminaliteit met als doel: een veilige en leuke buurt.

Hoe de politie ook haar best doet, de beste ogen en oren in onze straten hebben wij samen als bewoners. Wij kennen onze directe omgeving, zien als eerste ongewone en verdachte situaties. Als nieuw buurtpreventieteam willen wij een extra impuls geven aan het sociaal toezicht door bewoners.

Wie vormen een buurtpreventieteam en wat doen zij?

 • Het team is ontstaan op initiatief van politie en Wijkplatform Elst-Zuid.
  Rob en Nicolay
  Rob en Nicolay
 • Teamleden hebben instructies van de politie ontvangen en worden gefaciliteerd door gemeente en Wijkplatform Elst-Zuid.
 • Teamleden zijn geen boevenvangers, maar lopen door de straten om verdachte situaties te signaleren. Zodra zij een verdachte situatie constateren wordt dat aan de politie gemeld, die direct inzetbaar is.
 • Leden van het team zijn herkenbaar aan een oranje hesje met de opdruk ‘Buurtpreventie’.
 • U kunt leden van het preventieteam overdag, in de avonduren of ‘s nachts door de wijk zien wandelen.
 • Spreek hen gerust aan want zij hechten aan een goed contact met zoveel mogelijk bewoners.
 • Nicolay de Reus en Rob van Barneveld zijn coördinatoren van het buurtpreventieteam De Wuurde/De Zuiling

Meer weten of wilt u meewerken?

Neem dan contact op met ons wijkplatform of wijkagent Ria Bernardus, tel. 0900 8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Wij gaan voor veilig en plezierig wonen in onze wijk.

Doet u ook mee? Samen zijn wij sterk!!!!!!!!!

Nieuwe ontwikkelingen Knoop 38

Het proces rond de ontwikkelingen in het gebied tussen Elst-Zuid en Oosterhout gaat ook deze zomer onverminderd door.
De meeste zorgen zitten bij de ontsluiting van de railterminal, de afwikkeling van verkeersstromen bij de afslag 38 (A15, Oosterhout/Elst) en de leefbaarheid in het gebied.

Belangrijk punt is het fietsverkeer tussen Elst en Oosterhout en met name de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Dat zijn o.a. de kwesties die de komende maanden worden uitgewerkt. In de onlangs uitgebrachte Nieuwsbrief 4 Knoop 38  van de klankbordgroep zijn de laatste nieuwtjes over het grote project ‘Knoop 38’ te lezen.

Lees alles over Knoop 38 bij: Project Knoop 38 & RTG

Straatverlichting op De Wuurde en Griend vervangen

Binnen niet al te lange tijd wordt de straatverlichting op Griend en De Wuurde vervangen door Led-verlichting. In verband met de busroute door De Wuurde zal de verlichting daar wat feller worden afgesteld dan in Griend. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio september 2016 worden uitgevoerd. Reeds eerder is in De Eshof in Elst de straatverlichting vervangen door Led-verlichting.

Info.avond zonnepanelen goed bezocht

Tot de laatste stoel was de grote zaal in ‘De Wieken’ bezet tijdens de presentaties van ‘Zonnecollectief Overbetuwe en ‘E4S Consult’ over aanschaf van zonnepanelen. De verstrekte informatie was uitgebreid en vooral gericht op de hedendaagse technieken, de geschiktheid van een woning en het financieel rendement. Na afloop was er een tekort aan belangstellingsformulieren voor een geheel vrijblijvend persoonlijk advies bij geinteresseerde wijkbewoners thuis. Belangstellenden die de informatieavond niet hebben bezocht kunnen uitgebreide informatie vinden op zonnecollectief-overbetuwe. Op die site is ook het belangstellingsformulier te downloaden.

De info.avond was een initiatief van Wijkplatform Elst-Zuid in samenwerking met ‘Zonnecollectief Overbetuwe’.

SAM_1233