Interactieve bewonersavond

Woont u in het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg, ten noorden van de A15 en ten westen van Rijksweg-Zuid? Dan woont u samen met nog 5.000 bewoners in de wijk Elst-Zuid.

Dan bent u vast geïnteresseerd in zaken die uw directe leefomgeving beïnvloeden. Daarover willen wij graag één keer per jaar in gesprek samen met andere wijkbewoners. Dit jaar nodigen wij u van harte uit voor de Interactieve bewonersavond op 21 november 2016 in het Wapen van Elst.

Programma

19.30 uur Ontvangst in de grote zaal met koffie/thee
20.00 uur Plenaire bijeenkomst, kennismaken met Wijkplatform Elst-Zuid, actieve wijkbewoners vertellen over de projecten waar zij mee bezig zijn. Inbreng vanuit de zaal wordt op prijs gesteld.
21.00 uur Gesproken column door Klaske Bakker
21.10 uur Interactieve markt voor en door wijkbewoners + wensenboom Elst-Zuid
????? uur Einde

Wie organiseren deze avond?

Een twintigtal actieve wijkbewoners hebben samen het programma samengesteld. De projecten waar deze bewoners aan meewerken zijn bijvoorbeeld het verbeteren van park de Wuurde, verschillende projecten op het gebied van verkeersveiligheid, het volgen van de ontwikkelingen rond Knoop 38 of preventieve acties tegen inbraak. Men is graag bereid de kennis over de projecten waar zij bij zijn betrokken te delen met andere wijkbewoners.

Plenaire deel van de avond

Dit wordt zeker geen saai gedeelte van de avond. Er komen ook geen sprekers met lange verhalen aan het woord. Wij willen met elkaar in gesprek over onderwerpen die wij als bewoners van Elst-Zuid belangrijk vinden. Gespreksleider is Gerrit Kapteijns van welzijnsorganisatie ‘Spectrum partner met Elan’.

Er zijn 3 hoofdthema’s namelijk:

wpelstzuid-21-11-2016

 • Buurtpreventie
  Wat doet het buurtpreventie(team) Zuiling/Wuurde?
  WhatsApp-groep: coördinatoren delen ervaringen
 • Verkeersveiligheid
  De Wuurde e.o.
  Bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ v.a. Halve Morgen
  Verkeersveiligheid Valburgseweg (nabij AH en Action)
  Groot onderhoud N836, wegvak Elst-Valburg
  Scholencomplex Kerkeakkers
 • Leefbaarheid
  Park de Wuurde
  Natuurspeelplaats Rozenkamp e.o.
  Knoop 38 (Park15 en Railterminal Gelderland)
  Buurtcontacten Zulpichhof
  Voorzieningen voor ‘Ontmoeten’  in Elst(-Zuid)

Interactieve markt

Verspreid door de zaal zijn wijkbewoners die zich inzetten voor een project of activiteit graag bereid met andere wijkbewoners in gesprek te gaan. Doel is het op een interactieve wijze uitwisselen van informatie en kennis.

Wensenboom Elst-Zuid

De avond biedt wijkbewoners gelegenheid nieuwe wensen en aandachtspunten kenbaar te maken. Deze inbreng is mede bepalend voor het activiteitenprogramma 2017 van Wijkplatform Elst-Zuid. De aan het papier toevertrouwde inbreng vindt een plaatsje in de Wensenboom.

Gesproken column door Klaske Bakker

klaske-bakkerDit jaar heeft Klaske Bakker de verhalenbundel ‘Blauwe tongen’ uitgebracht. Zij woont in de wijk Elst-Zuid en heeft er zin in een bijdrage te leveren aan het programma. Klaske spreekt een korte column uit over de wijk waarin u zelf woont.

Publiciteit

Er wordt ruime aandacht gevraagd voor de Interactieve bewonersavond. Daarvoor worden de volgende communicatiemiddelen ingezet:

 • website wijkplatformelstzuid.nl
 • www.facebook.com/wpelstzuid
 • flyer (zowel digitaal als op papier)
 • digitale nieuwsbrief
 • huis-aan-huiskranten

U ziet het! Wijkbewoners doen er alles aan de Interactieve Bewonersavond tot een succes te maken. Maar dat kan niet zonder u.

U komt toch ook maandag 21 november naar Het Wapen van Elst?

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wijkbewoners wapenen zich tegen inbraak

161028-1dagniet1Tijdens de landelijke actiedag ‘Inbraak: 1DagNiet’ op vrijdag 28 oktober 2016 zijn actieve wijkbewoners in groepjes een aantal buurten in Elst-Zuid doorgewandeld.
Het doel was het signaleren van inbraakgevoelige situaties. Hierbij werd o.a. gelet op kliko’s die als opstap naar een garagedak kunnen dienen. Er werd ook gekeken of er zichtbare waardevolle spullen in auto’s lagen.

Bewoners zijn tijdens de actiedag gewaarschuwd voor een verhoogd risico van inbraak. Tijdens de actie is gebleken dat bewoners alerter zijn dan een jaar geleden. Wij hebben toen ook een dergelijke actie gehouden. Aan de actie hebben 20 wijkbewoners meegewerkt. Zowel in de middaguren als in de vooravond hebben wijkbewoners in groepen onder leiding van wijkagent Ria Bernardus en collega-agenten aan de actie mee gewerkt.

De Wuurde duidelijker 30-km weg

Inzet van wijkbewoners in Elst-Zuid heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Overbetuwe bereid is gevonden De Wuurde meer aan te passen als 30-km weg.

De Wuurde 30 km samenzijnDe markeringen rond bestaande wegversmallingen zijn aangepast. Er zijn twee nieuwe versmallingen aangebracht. Deze snelheidsremmende maatregelen moeten de weggebruikers meer bewust maken van het niet harder mogen rijden dan 30 km per uur.
Ook de verkeersborden met de aanduiding dat een 30-km zone wordt in- of uitgereden zijn vernieuwd.

Officiele ingebruikname

Op woensdag 19 oktober 2016 zijn de wegverbeteringen officieel in gebruik genomen. Hierbij waren aanwonenden, vrijwilligers van Wijkplatform Elst-Zuid en Stefan Donselaar van de gemeente Overbetuwe aanwezig. Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn op De Wuurde.
Wijkbewoner Diny Gesthuizen heeft samen met kinderen die aan De Wuurde wonen de officiële handeling verricht waarmee het aangepaste wegvak in gebruik is genomen.

De Wuurde 30 km officiële handeling 1 De Wuurde 30 km De Wuurde 30 km

Klankbordgroep Knoop 38 organiseerde gebiedsexcursie

Voor de zomer kwam er uit de klankbordgroep Knoop 38 en RTG het idee om een gebiedsexcursie te organiseren voor raadsleden en Statenleden. Met een klein comité uit de klankbordgroep waaronder onze vertegenwoordiger van het wijkplatform, is dat voorbereid. Woensdag 5 oktober was het zover en liep de bouwkeet van Giesbers op Park 15 vol met ongeveer 40 geïnteresseerde leden van Provinciale Staten en raadsleden van Nijmegen en Overbetuwe.

Lees meer in de nieuwsbrief oktober 2016

Landelijke actiedag ‘Inbraken: 1DagNiet’

‘Er is in mijn woning of auto ingebroken!’

Je moet er niet aan denken dat het je overkomt. Wij wonen in een wijk waar veel bewoners zich inzetten om inbraken te voorkomen. Toch worden wij nog wel eens verrast door inbraken in een woning of auto.

Vrijdag 28 oktober 2016 is een landelijke actiedag: 1Dagniet

Ook in onze wijk willen wij hier aandacht voor vragen tegen woninginbraken door middel van een gezamenlijke actie van wijkbewoners en politie. Wijkbewoners gaan op de actiedag de wijk in om inbraakgevoelige situaties te signaleren en vervolgens een preventieve boodschap achter te laten. Onze wijkagent Ria Bernardus speelt een actieve rol bij de organisatie van de actie.

Voor 1DagNiet verzamelde TNO acht preventietips waarmee woninginbraken kunnen worden voorkomen.
Deze zijn:

 1. Leg kostbare spullen zoals een laptop niet voor het raam, maar uit het zicht.
 2. Zorg voor een bewoonde indruk van je huis – ook als je niet thuis bent.
 3. Op vakantie? Vraag de buren hun tweede auto op jouw oprit te parkeren.
 4. Doe altijd de deur op slot als je niet thuis bent of wanneer je gaat slapen.
 5. Sluit ook de schuur goed af. Hier vindt een inbreker vaak handig gereedschap om mee in te breken.
 6. Laat de buren weten wanneer er bij jou is ingebroken.
 7. Spreek mensen die zich verdacht in de buurt ophouden even aan.
 8. Kruip eens in de huid van een inbreker. Loop eens door jouw straat en kijk waar jij kansen ziet om in te breken. Die mogelijkheden ziet een inbreker ook.

Onder andere deze 8 preventietips krijgen op 28 oktober extra aandacht, maar ook geparkeerde auto’s. Zijn die wel afgesloten en liggen er geen waardevolle spullen in het zicht?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons Wijkplatform door middel van het invullen van een contactformulier op deze site of bel 06 23930249.