Een geslaagd avondje Elst-Zuid

Met ruim 100 belangstellenden was de grote zaal van Het Wapen van Elst maandagavond goed bezet.

Het programma

van de Interactieve bewonersavond Elst-Zuid bood veel informatie over de projecten waaraan wijkbewoners werken. Er waren diverse resultaten te melden waar onder de aanpassingen van De Wuurde als 30-km weg. Leden van het buurtpreventieteam Zuiling/Wuurde, die bij nacht en ontij door de straten lopen, werden verrast met een hartverwarmend applaus voor hun goede werk. De plannen voor het ontwikkelen van Park de Wuurde en de verkeersveiligheid op de Valburgseweg (bij AH) worden met belangstelling gevolgd.

Door op de pijlen of dots te klikken kunt u de vorige of volgende foto bekijken.

Klaske Bakker

De in Elst-Zuid wonende schrijfster Klaske Bakker lukte de aandacht van de zaal vast te houden met een kort verhaal over Elst dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven.

Informatiemarkt

De informatiemarkt bood de aanwezigen gelegenheid elkaar te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Zo was er veel belangstelling voor het project Knoop 38 en het initiatief voor een natuurspeeltuin in de wijk.

Wensboom

Natuurlijk blijven er altijd wensen over en daar had de organisatie goed op ingespeeld. Alle aanwezigen kregen gelegenheid een wenskaart in te vullen. Van die gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt getuige de oogst aan wenskaarten die in de door Intratuin Elst beschikbaar gestelde wensboom werden gehangen. De wenskaarten worden verwerkt en de resultaten worden binnenkort bekend gemaakt. Deze resultaten kunnen bepalend zijn voor het activiteitenprogramma 2017 van Wijkplatform Elst-Zuid.

Wethouder Ben Ross sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop wijkbewoners deze avond hebben georganiseerd en de grote betrokkenheid van bewoners bij activiteiten van het Wijkplatform. Wij kijken terug op een goede, nuttige maar ook gezellige bijeenkomst.

Valburgseweg wordt veiliger (bij AH en Action)

Nadat de gemeenteraad zich vorige week dinsdag al heeft uitgesproken over de problematiek rond het verkeer op de Valburgseweg tussen Smidsstraat en Kokkeland (bij AH en Action) heeft wethouder Jan van Baal zich duidelijk uitgesproken. Dat gebeurde tijdens een overleg maandag jl. in aanwezigheid van Fred Bootsma en Eddie van Hattum namens ons Wijkplatform en leden van de CDA-raadsfractie, Frank Evers en Aad Noordermeer. De volgende maatregelen zijn door de wethouder in gang gezet.

  • Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen AH en Action vanaf de achterzijde van de panden worden bevoorraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat het OBC ruimte vrijmaakt voor toegang tot het achterterrein. Hierover is de wethouder met het OBC in gesprek.
  • Er is al opdracht gegeven voor een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek voor dat deel van de Valburgseweg en directe omgeving. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van ons Wijkplatform.
  • Horeca-ondernemers zetten zich in de plaats van de terrassen zodanig in te richten dat er meer ruimte beschikbaar komt voor voetgangers en andere gebruikers van de stoepen.

Ons Wijkplatform is tevreden met de voorgenomen maatregelen en hoopt op een spoedige verbetering van de verkeerssituatie. Wij worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is melden wij dat op deze website.