Campagne in Elst: ‘Geef elkaar ruimte’

Persbericht van de gemeente:

Elst blijkt een shoptopper en daar zijn we trots op! Het scoort het beste van alle winkelgebieden in de regio Arnhem Nijmegen. Consumenten geven Elst het rapportcijfer 8,1. Ook werd eind vorig jaar de Dorpsstraat in Elst als één na leukste winkelstraat beoordeeld door lezers van De Gelderlander. Het is dan ook een stuk drukker geworden in het centrum van Elst . Hierdoor hebben bezoekers op erg drukke momenten last van elkaar. Automobilisten hebben last van fietsers en fietsers andersom weer van de auto’s. Ook moeten vrachtauto’s laden en lossen. Tussendoor bewegen zich de wandelaars en mensen op een scootmobiel. Kortom, iedereen beweegt zich door elkaar heen en daarom is het belangrijk dat we rekening met elkaar houden. Daarom starten we onder andere de campagne ‘Geef elkaar ruimte’.

Wethouder Jan van Baal: “Het centrum van Elst is opnieuw ingericht en is prachtig geworden. Samen met onder andere de ondernemers in Elst, het Gehandicaptenplatform en een onderzoeksbureau zijn we tot dit ontwerp gekomen. Op zondag 9 april vanaf 12.30 uur is de opening en iedereen is hierbij trouwens van harte welkom. Het is dus nog maar net klaar en bezoekers moeten nog wennen aan het nieuwe ontwerp. Daarnaast is het een stuk drukker geworden in het centrum. We moeten dan ook meer rekening met elkaar houden en de ruimte die er is als gezamenlijke ruimte zien. Daarom starten we een campagne en plaatsen we onder andere een nieuw bord met de oproep ‘Geef elkaar ruimte’. Dit bord komt op diverse plekken in het centrum te staan. Ook doen we onderzoek naar de verkeersveiligheid en daar komen zo nodig ook nog extra acties uit. Tot slot hebben onze handhavers hier extra aandacht voor en gaan ze bezoekers waarschuwen en zo nodig bekeuren.“

plaatsen bord Geef elkaar ruimte, gemeente Overbetuwe

Landelijke opschoondag

Ook in de gemeente Overbetuwe is er aandacht geweest voor de landelijke opschoondag op 25 maart 2017. Tijdens de boomfeestdag waren een aantal leerlingen van de Ark spontaan begonnen met opruimen van zwerfvuil in park de Wuurde. Wethouder Ben Ross was voor het ceremoniële gedeelte in het park en hij heeft de leerlingen enthousiast gemaakt om hun initiatief voort te zetten op de landelijke opschoondag.

Negen enthousiastelingen, leerlingen en kinderen uit de wijk, waren om twee uur aanwezig. Zij hebben heel wat vuil rond de vijver opgeruimd. De kinderen waren verbaasd over de hoeveelheid plastic-flesjes, blikjes en glazen flessen die ze hebben opgeruimd. Er is gelijk een start gemaakt met een Whatsapp-groep om af te spreken voor een volgend opschoon moment. Met koekjes, chocolade, drinken en appels werd de middag afgesloten.

opschoondag 23-03-2017 park de wuurde 7
Knap gedaan en hard gewerkt. Wij zeggen heel erg bedankt.

Boomfeestdag in park de Wuurde

Leerlingen en meester Jeroen van groep 7 van de Ark, gemeente Overbetuwe, wethouder Ben Ross en NMEOverbetuwe bedankt voor het planten van de mammoetboom, de bessenstruiken en de vlinderstruiken. Insecten, vogels en wijkbewoners zijn er blij mee.

Het thema van Boomfeestdag 2017 was ‘Bomen Verbinden’. Mede door het mooie weer was het een leuke, gezellige en leerzame ochtend door organisatoren en leerlingen met elkaar te verbinden.

Het automatisch afspelen stopt als u op een foto klikt of de muis over een foto beweegt.

Opgericht: wijkcomité tegen bouwplannen ‘Vinkenhof’

Dinsdag 21 maart 2017 heeft onder grote belangstelling in “Onder de Toren” de oprichtingsvergadering van het wijkcomité ‘Vinkenslag’ plaatsgevonden.
Er is een bestuur gevormd bestaande uit vijf bewoners van de Vosbergen, Kraaiekamp en Papekamp. Tijdens de oprichtingsvergadering is geïnventariseerd welke stappen ondernomen kunnen en moeten worden. Desgewenst zal deskundig advies ingewonnen worden.

Het wijkcomité vertegenwoordigt inmiddels enige tientallen direct belanghebbenden die het met de uitbreidingsplannen op de Vinkenhof niet eens zijn en zich gestoord hebben aan de manier waarop de gemeente meent dit te moeten doordrukken.
Er bestaat veel twijfel en weerstand in een groter gedeelte van de wijk, zoals ook duidelijk uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid naar voren is gekomen.

Boomfeestdag 2017

Ongeveer 115.000 kinderen in ruim 79% van de gemeenten in Nederland doen mee aan de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen om meer inzicht, kennis en begrip voor bomen te krijgen.

Gemeente Overbetuwe doet ook mee. Stichting natuur en milieu educatie (NME) Overbetuwe organiseert samen met de gemeente de boomfeestdag op 22 maart 2017. Er zijn 3 locaties waar bomen worden geplant. Park de Wuurde is een van deze locaties.

Leerlingen van Basisschool de Ark en wethouder Ben Ross zullen rond 11:00 uur een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) planten bij het plateau bij de vijver. Eerder deze maand is op deze plaats een zieke boom gekapt.
De leerlingen zullen ook een aantal struiken planten. In overleg met leefbaarheidsgroep park de Wuurde is gekozen voor rode bes, zwarte bes, framboos, krent en vlinderstruik.