Klankbordgroep Land van Tap

Op verzoek van omwonenden Land van Tap en ons wijkplatform is overleg georganiseerd. In de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst 2009 is er een ontwikkeling voorzien op het Land van Tap. In 2015 heeft de gemeente gronden aangekocht. Het terrein is nu ingericht voor tijdelijk parkeren. Wat is de stand van Zaken?

Lees meer 170510-Overleg wijkplatform en omwonenden Land van Tap

Gemeente en nieuwbouw OBC

Gemeente Overbetuwe heeft informatie en veelgestelde vragen over nieuwbouw Over Betuwe College (OBC) Elst op haar website geplaatst.

Wij verwijzen graag naar de directe link nieuwbouw OBC