Vierdaagse door de wijk

2017 Vierdaagse Elst-Zuid2017 Vierdaagse Elst-Zuid2017 Vierdaagse Elst-Zuid2017 Vierdaagse Elst-Zuid2017 Vierdaagse Elst-Zuid2017 Vierdaagse Elst-Zuid
Voor het eerst werd de vierdaagse route op de eerste dag omgekeerd gelopen. In de loop van de ochtend kwamen de lopers vanuit Valburg door Elst. Ook voor de mannen en vrouwen van defensie was het even wennen aan de richting, zo valt op te maken uit het spandoek dat men achterwaarts moest waarnemen.

Route vierdaagse 2017 door Elst-Zuid
Route vierdaagse 2017 door Elst-Zuid

Spoorwegkruisingen Elst-Noord

De gemeente Overbetuwe gaat de spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord aanpakken. Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het spoor en bij de Rijksweg Noord komt een onderdoorgang. Verder worden de toeleidende wegen en kruisingen aangepakt. De werkzaamheden gaat advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos uitvoeren voor de gemeente.

Sinds januari 2017 is er een klankbordgroep die meedenkt over de plannen. De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u terug vinden op de website van de gemeente.

Waarom de spoorwegovergangen aanpakken?

De spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord zijn een groot deel van de tijd dicht. Hierdoor staan fietsers, automobilisten en hulpdiensten vaak te wachten voor gesloten bomen. Bovendien willen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer treinen laten rijden over dit spoor. Dit betekent dat de spoorbomen dan nog vaker en dus langer per dag gesloten zijn.
De slechte doorstroming van het verkeer wordt hierdoor een steeds groter knelpunt. Ook betekent dit voor direct omwonenden meer overlast door geluid en fijnstof. Daarnaast heeft Elst een regionale functie en een levendig winkelgebied dat goed bereikbaar moet zijn.

Lees meer op https://www.overbetuwe.nl/spoorkruisingen

Eikenprocessierups

Wellicht is het u opgevallen dat een aantal bomen in onze wijk zijn omwikkeld met een lint met het opschrift ‘Eikenprocessierups’.

Wat betekent dit voor u (en uw kinderen) als u zich in de buurt van die bomen begeef?

Het lint om de bomen geeft alleen maar aan dat hier processierupsen inzitten. Het lint is aangebracht door de gemeente als markering. De ingeschakelde aannemer kan zo gemakkelijker de bomen vinden waar rupsen inzitten die verwijderd moeten worden. Het is geen probleem om onder de bomen door te lopen of te fietsen. Het is niet raadzaam om de bomen aan te raken. Brandharen van de rupsen kunnen ernstige irritaties opleveren aan de huid of luchtwegen.