Peertjes plukken aan de Wuurde

Het einde van de zomervakantie. Peertjes plukken!

Op 25 augustus was het weer zover, aan de Wuurde, tegenover nummer 87 stonden om 15:00 uur de ladders en emmertjes weer klaar. Wijkbewoners hebben zomerpeertjes geplukt.

Voor Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk was dit de start van het nieuwe werkjaar. Kijk voor meer info op www.overbetuwegroennatuurlijk.nl of bel Leo Starink op 06 3740372.

Galamapark bewonersbijeenkomst

De aanleiding voor deze bijeenkomst op 21 augustus was onder andere een Facebookbericht waarin de overlast in het Galamapark aan de orde werd gesteld. Met meer dan 30 wijkbewoners, onze wijkagent, BOA en een aantal mensen van de gemeenteraad hebben we problemen in kaart gebracht. Deze betreffen:

  • dierenwelzijn, herten, konijnen, kippen en hanen en ratten
  • overlast honden, hondenpoep en los lopende honden
  • overlast fietsers
  • groenbeheer
  • te hard rijden Randweg

Wij gaan samen wijkbewoners de problemen opnieuw bespreken. Waar nodig nemen wij contact met andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente. Wij hebben al een vervolgafspraak gemaakt met een aantal bewoners inzake dierenwelzijn. Wij houden u op de hoogte!

Klachten vooral melden

BOA Cees geeft aan dat alle klachten tijdens werktijden gemeld kunnen worden bij de gemeente en buiten werktijden bij de politie (tel. 0900 8844). Het is belangrijk om klachten te melden. Hoe meer meldingen, hoe meer inzicht en hoe gerichter acties kunnen worden uitgezet.

De GGD geeft informatie omtrent gezondheidsaspecten ten aanzien van bijvoorbeeld gedumpt slachtafval en ratten.

 

Enquête ontmoeten in Elst

De gemeente Overbetuwe wil met haar voorzieningen aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners.

Alle 3 de wijkplatformen van Elst hebben aangegeven dat er op dit moment in Elst geen ruimte is voor laagdrempelige ontmoeting, terwijl daar kennelijk wel vraag naar is. Welk gebouw zou daar geschikt voor zijn en welke activiteiten zouden daar moeten plaats hebben?

Wij vragen u als inwoner van Elst uw wensen en behoeften omtrent ontmoeten aan te geven door deze enquête in te vullen. Er zijn maar een paar vragen. Invullen kan tot 15 september 2017.

Klik op onderstaande link om de enquête van de gemeente Overbetuwe in te vullen:

Enquête ontmoeten

Op de spreekuurlocaties van het Sociaal Kernteam in Elst (Triade, Prins Hendriksstraat 5a en De Ruimte, Sint Maartenstraat 23B) liggen ook papieren enquête formulieren.