Gemeenteraad besluit: railterminal bij Reeth gaat er komen!

Wat is burgerparticipatie waard?

Reeds lange tijd is de provincie Gelderland vastberaden waar het gaat om het aanleggen van een railterminal bij Reeth. De gemeente heeft altijd een kritische houding aangenomen (nee, tenzij) waar het gaat om dit grootschalige project op Overbetuws grondgebied.

Twee jaar geleden zijn dorpsraden Valburg en Oosterhout, buurtschap Reeth, Wijkplatform Elst-Oost en ook onze belangenorganisatie door de gemeente uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep over dit vraagstuk. Samen hebben wij o.a. veel vrije tijd besteed aan het bijwonen van informatie- en discussiebijeenkomsten en het bestuderen van soms dikke rapporten van erkende adviesbureau’s. Wij zijn ook in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij de railterminal in Venlo.

In die twee jaar hebben de leden van de klankbordgroep veel kennis opgedaan en zijn in staat geweest een goed onderbouwd eindrapport uit te brengen. Unaniem zijn de betrokken dorpsraden, Leefbaar Reeth en de Elster Wijkplatforms van mening dat nut en noodzaak van een railterminal onvoldoende is gebleken en onderbouwd. Ook is in overweging gegeven dat als er toch een terminal moet komen deze aan de zuidkant van de Betuwelijn aan te leggen. Daarmee kan in ieder geval veel overlast in Reeth en Elst-Zuid worden voorkomen. Deze conclusie van bewoners kwam in grote lijnen overeen met het eerder ingenomen standpunt van de gemeente (nee,tenzij). Wat schetst onze verbazing. Het eindrapport van de Klankbordgroep is amper uitgebracht en het college van B&W besluit zonder enige afstemming af te zien van het eerder ingenomen standpunt en heeft geen bezwaar meer tegen het aanleggen van een railterminal aan de noordzijde van de Betuwelijn.

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het standpunt van het college gedeeld. Onze lokale volksvertegenwoordiging heeft democratisch besloten en daar moeten ook wijkbewoners in Elst-Zuid, Eimeren en Reeth zich bij neerleggen. Ondanks waarderende woorden voor het werk van de klankbordgroep blijven de leden en ook veel wijkbewoners ontgoocheld achter. Wat zijn alle inspanningen de afgelopen twee jaren waard geweest en heeft burgerparticipatie wel zin? Misschien een goed thema voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Notitie fietsverbindingen tussen de kernen

De gemeente heeft een notitie opgesteld over de kwaliteit van de fietsverbindingen. Zij willen graag de reacties van de dorpsraden en wijkplatforms meenemen voordat zij de definitieve notitie voorleggen aan de gemeenteraad.

Waarom deze notitie?

De fiets is een belangrijk vervoersmiddel voor de inwoners van Overbetuwe. Dagelijks wordt er veel gefietst tussen de kernen, bijvoorbeeld naar school of werk. We zien met de opkomst van de elektrische fiets dat het gemakkelijker wordt om grote afstanden te overbruggen. Ook de diversiteit aan fietsen wordt steeds groter en de breedte en snelheid lopen steeds meer uiteen. De gemeente speelt een belangrijk rol bij het tot stand brengen van een optimaal fietsklimaat door bij te dragen aan goede faciliteiten in het algemeen en in het bijzonder door goede infrastructuur te realiseren.

Klik op de link om de pdf te lezen: optimalisatie Fietsnetwerk tussen de kernen

Wijkbewoners vormen het wijkplatform daarom horen wij graag uw mening of reactie,
via een e-mail naar info@wpelstzuid.nl of door uw reactie hieronder te plaatsen.

Kernen in de Kik

kernen in de KikDe gemeente Overbetuwe bood het mini-festival “Kernen in de Kik” aan twaalf actieve bewonersgroepen uit alle kernen die het afgelopen jaar subsidie hebben kregen van de gemeente. Een festival met muziek, theater, hapjes en drankjes en gratis stoelmassages. De twaalf groepen presenteerden hun project in een kraampje. Het was gezellig, leidde tot nieuwe contacten, boeiende gesprekken en adviezen over en weer.

Actieve bewonersgroepen Natuurspeeltuin de Rozenkamp en park de Wuurde uit onze wijk waren erbij. Onze wijk was zo wie zo goed vertegenwoordigd omdat de massages werden gegeven door wijkbewoner Wendy Loos en wijkbewoner Marja de Leeuw met haar theatergroep Improtheater voor de Leeuwen verzorgde twee mini optredens.

goud bij kernen in de kikDe komende weken zet de gemeente de twaalf projecten in het zonnetje met de serie ‘De Kracht van de Kernen’.

Tijdens het festival kreeg elk project een gouden visualisatie “Alleen gouden projecten in De kracht van de Kernen”.

Lees hierover meer op de website van de gemeente Overbetuwe.

Herziene aansluitroutes Lelystad Airport

Op 5 oktober 2017 heeft de overheid nieuwe en herziene aansluitroutes Lelystad Airport gepubliceerd. Het kaartje dat deze week in De Gelderlander stond week daarom belangrijk af van het eerdere kaartje in ons bericht van 28 september 2017 en dat van een eerdere publicatie in De Gelderlander (Zorgen over toename achtergrondgeluid Overbetuwe).

Op dit kaartje is te zien dat er nu geen route meer is in de buurt van Overbetuwe. Bovendien zijn de vlieghoogten aanmerkelijk hoger. Tussen Apeldoorn (Twello) en Millingen stijgen de vliegtuigen nu van 2.700 meter naar 5.800 meter.

Per 5 oktober 2017 nieuwe en Herziene aansluitroutes Lelystad Airport.
Op 5 oktober 2017 zijn nieuwe en herziene kaarten van de aanvliegroutes en aansluitroutes voor Airport Lelystad gepubliceerd. Hier het kaartbeeld zoals voor onze regio relevant.

Meer informatie nodig?

Aanvullende informatie en meer informatie over vliegroutes en hoogten kunt u vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Hier staan meerdere rapportages die u kunt downloaden. Ook kun je hier opmerkingen achterlaten.

Met betrekking tot vlieghoogten stond in De Gelderlander dat de meeste vliegtuigen boven de 10 kilometer hoogte bij ons overvliegen. Dat lijkt te gelden voor vluchten die over ons land vliegen naar andere bestemmingen. Andere vluchten die in ons land opstijgen of landen zitten veelal tussen de 6.500 en 8.500 meter hoogte wanneer ze over Overbetuwe vliegen.

U kunt vliegbewegingen zelf gratis en live zien op Flightradar, https://www.flightradar24.com/51.87,5.76/10. Klik op instellingen om hoogten en snelheid in meters en km/uur te krijgen.

Flightradar24 voorbeeld
20-10-2017-21.40 uur. Flightradar24.com Airbus A321-212 op 10348m hoogte van Stockholm naar Parijs midden over Nijmegen.

Aanvulling 1 december 2017

Vandaag is de 2e Kamer geïnformeerd over reacties op het consultatie- en adviestraject inzake de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Hier staan alle stukken. Uit die stukken blijkt dat de minister op 19 september 2017 de route ten zuiden van Arnhem al had laten vallen.

Alzheimer Café Overbetuwe

Bericht van Alzheimer Café Overbetuwe:

Op woensdag 18 oktober a.s. organiseren we een Alzheimer Café in Cultureel centrum de Wieken, aan de Prinses Irenestraat 49 in Elst. U bent van harte welkom vanaf 18.30 uur. Om 19.00 uur start het programma en we eindigen om 21.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie en thee. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, familie, professionals en andere belangstellenden, die in het dagelijks leven te maken hebben met dementie.
Deze avond staat in het teken van het ‘niet pluis gevoel’ en heeft als titel ‘Is het dementie of gewoon vergeetachtigheid’? Kleine gedragsveranderingen en het steeds meer vergeten van alledaagse dingen kunnen wijzen op het begin van de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie.

Onze gespreksleidster Annet Fleer gaat in gesprek met Marlies Blom, specialist oudergeneeskunde in de Praktijk voor Ouderengeneeskunde Bertholet in Velp. Zij bespreken op een open, heldere wijze hoe je het ‘niet pluis gevoel’ herkent, het moment dat vergeetachtigheid overgaat in beginnende dementie. Na de pauze is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Natuurlijk mag u ook alleen luisteren en de informatie rustig tot u nemen.

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij Annet Fleer, coördinator Alzheimer Café Overbetuwe, via 06-53544019 of arnhem@alzheimer-nederland.nl.

We zien u graag op ons Alzheimer café a.s. woensdag.