Humane actie voor kippen en hanen in Galamapark

Vandaag, woensdag 27 december 2017, is een vangactie ingezet met betrekking tot de kippen en hanen in het Burgemeester Galamapark (zowel binnen als buiten het hertenkamp).
Er zijn 126 kippen en hanen in het park weggevangen. Naar schatting zijn nog 40 kippen en hanen in het park achtergebleven. Deze worden binnenkort gevangen. Daarna zijn alle kippen en hanen uit het park naar elders overgeplaatst, op enkele dieren na die in het hertenkamp verblijven.

Initiatief bewoners en samenwerking met gemeente en wijkplatform

Enkele maanden geleden hebben wijkbewoners hun zorgen uitgesproken over het dierenwelzijn van kippen en hanen in het Burgemeester Galamapark. De gedumpte tamme dieren horen niet los te lopen in het park. Ziekten en ondervoeding dreigden de gezondheid en leefomstandigheden van de dieren aan te tasten.
Er liepen zoveel kippen en hanen in het park dat ook de gemeente Overbetuwe ervan overtuigd was dat maatregelen nodig waren. Het dierenwelzijn kon niet meer worden gegarandeerd en daarnaast zorgden de overstekende dieren voor verkeersonveilige situaties.
Alle betrokkenen zijn tevreden over de actie die bewust nu is gehouden voordat het vuurwerkgeweld de dieren extra veel leed zou hebben bezorgd.

Humane actie Stichting Hofganzen

De dieren zijn gevangen door Stichting Hofganzen, in samenwerking met Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Vanuit de stichtingen werkten 9 mensen mee om de dieren te vangen. In het park werden enkele vangkooien geplaatst.

Vangactie Stichting Hofganzen
Vangactie Stichting Hofganzen
De dieren worden in de buurt van Emmen opgevangen op een groot terrein (binnen en buiten) van de stichtingen. Ze worden niet geslacht! De hanen blijven daar permanent wonen, de kippen worden, indien mogelijk, herplaatst.
Er waren bij de actie 2 gemeentelijke handhavers (BOA’s) aanwezig. Het wijkplatform Elst Zuid is ook betrokken evenals Jan Cornelissen, de beheerder van het hertenkamp.

Helaas hebben niet alle kippen en hanen zich laten vangen. Daarom is binnenkort nog een tweede vangactie noodzakelijk.
Meer lezen over de Stichting Hofganzen

Beheerder hertenkamp Jan Cornelissen neemt afscheid
Ook Sem en zijn vriend nemen afscheid

Verkeersveiligheid Dorpsstraat

Over de verkeersveiligheid van het centrum in Elst kunnen wij het volgende berichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 28 november 2017 een besluit genomen over een aantal extra maatregelen. Dit naar aanleiding van diverse signalen en vragen vanuit de Elster gemeenschap (wijkplatforms, winkeliers, bezoekers, Centrum Management Elst en de gemeenteraad) over de verkeersveiligheid in het centrum en het gedrag van weggebruikers. Het besluit betreft het wijzigen haakse parkeerplaatsen naar gestoken (schuine) parkeerplaatsen tussen Grote Molenstraat en entree Land van Tap. De nieuwe inrichting betekent dat het aantal parkeerplaatsen met 5 wordt verminderd.

Richel tussen weg en voetgangersgebied

Het hoogteverschil van de richel is volgens het college bij aanleg noodzakelijk. Naarmate de tijd vordert wordt een aanvaardbaar hoogteniveau van circa 1 cm bereikt. De hoogteverschillen in het centrum voldoen volgens het college op dit moment aan de daaraan te stellen eisen.

Oversteekplaatsen

Bij de inrichting van de Dorpsstraat is het principe van verblijfsgebied/winkelgebied toegepast. In een winkelgebied is het niet gebruikelijk oversteekplaatsen te realiseren omdat men in principe overal kan oversteken. Ook is er geen sprake van plaatsen waar oversteken is geconcentreerd.

Laad- en lossituaties

In de stukken is te lezen dat de gemeente rondom laad- en lossituaties op Dorpsstraat en Valburgseweg samen met Wijkplatform, het centrummanagement en ondernemers specifiek en locatieafhankelijk naar maatwerkoplossingen gaat zoeken. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang hierover op korte termijn in gesprek te gaan. Wijkbewoners die deskundig zijn en bij het oplossen van dit vraagstuk een constructieve bijdrage kunnen leveren worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons secretariaat.

Klik voor het inzien van de informatiememo B&W aan de gemeenteraad, de
rapportage van bureau Goudappel Coffeng en de schets van oude en nieuwe situatie.