AZC in de gemeente Overbetuwe


AZC in de gemeente Overbetuwe. Verwacht mag worden dat het college van B&W over circa 3 weken een voorstel aanbiedt aan de gemeenteraad voor de opvang van minimaal 300 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe. De locaties die voor opvang geschikt worden geacht worden t.z.t bekend gemaakt.

Op 18-2-2016 heeft ons wijkplatform een open brief aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Overbetuwe en de raadsleden binnen de gemeente. Voor het geval wordt gedacht aan een AZC dat gericht is op de wijk Elst-Zuid hebben wij ons uitgesproken voor een kleinschalige opvang. Een aantal van 300 vluchtelingen of meer is naar het oordeel van ons wijkplatform niet ideaal.

Wij verwijzen u graag naar de Open brief.