Bestuur zoekt versterking


Om verschillende (persoonlijke) redenen hebben enkele bestuursleden hun functie neergelegd. Daarbij komt dat onze voorzitter Fred Bootsma komend voorjaar zijn functie vacant stelt. De overblijvende bestuursleden willen heel graag de ingeslagen weg blijven volgen en zo mogelijk de positie van ons Wijkplatform versterken. Het is dan absoluut noodzakelijk dat het bestuur wordt versterkt met enkele nieuwe bestuursleden. Eerst dan kunnen de belangen van wijkbewoners worden behartigd.

 

Heb je belangstelling voor deze inhoudsvolle tijdsbesteding?
Kom dan geheel vrijblijvend naar de
INFORMATIEBIJEENKOMST
maandag 5 februari, aanvang 20.00 uur in
Theater De Kik, Dorpsstraat 39 in Elst (ingang achter de HEMA).

Je wordt verzocht je vooraf aan te melden via telefoonnummer 06 23930249 of email info@wpelstzuid.nl

Ben je niet in de gelegenheid naar de informatiebijeenkomst te komen en heb je wel belangstelling? Neem dan contact met onze secretaris Eddie van Hattum via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

 

Vacature
Bestuurslid voor het Wijkplatform Elst-Zuid

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners en heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in Elst-Zuid te continueren zo mogelijk te verbeteren.
Doordat er steeds weer nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn blijft het wijkplatform volop in beweging. Op dit moment lopen er projecten/initiatieven waar het wijkplatform een bijdrage aan levert, bijvoorbeeld: Buurtpreventie, Park de Wuurde, Galamapark en Natuurspeelplaats Rozenkamp. Ook grote projecten als Knoop 38 (met Railterminal Gelderland) en bebouwing ‘Vinkenhof’ (o.a. OBC) zijn belangrijke aandachtsgebieden voor ons Wijkplatform.

Thema’s die aandacht hebben zijn onder andere:

 • (verkeers)veiligheid
 • leefbaarheid
 • buurtpreventie
 • groenbeheer
 • speelgelegenheid

Elst-Zuid bestrijkt het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg en ten westen van Rijksweg-Zuid, ook behoren Eimeren en Reeth tot het werkgebied. Binnen de gemeente Overbetuwe zijn een aantal dorpsraden en drie wijkplatforms (Elst-Zuid, Elst-Noord en Elst-Oost) actief. Zij zijn allemaal partner van de gemeente en zetten zich in om de algemene belangen van de wijk of dorpsbewoners te behartigen. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties. De gemeente verwacht van een Wijkplatform dat gevraagd of ongevraagd advies wordt uitgebracht over actuele zaken die de wijk aangaan.

Het bestuur

Vrijwilligers die in de wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform! Een aantal wijkbewoners hebben zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt voor een goede organisatie, communicatie, coördinatie en neemt initiatieven of ondersteunt bewonersinitiatieven.
Als gevolg van het vertrek van enkele bestuursleden is het voor het zittende bestuur onmogelijk de ambities die worden beoogd te verwezenlijken. Binnenkort wordt ook de functie van voorzitter vacant gesteld.
De samenstelling van het huidige bestuur is niet alleen te beperkt, maar ook te weinig divers. Daarom is het noodzakelijk het bestuur uit te breiden.

Wie zoeken we?

We zijn daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden die:

 • oog en oren hebben voor ontwikkelingen
 • affiniteit hebben met de wijk
 • werk- en denkkracht hebben
 • positief zijn ingesteld
 • goede gesprekspartners zijn
 • die het leuk vinden samen de kar te trekken

Werkzaamheden

In overleg en afhankelijk van je interesses en inhoudelijke kennis word je al dan niet verantwoordelijk voor een taakgebied (bijvoorbeeld ‘jongeren’, PR, algemeen bestuur).

De werkzaamheden omvatten verder:

 • deelname aan ca. 10 bestuursvergadering per jaar
 • deelname aan bijeenkomsten van de gemeente en organisaties
 • overleg plegen met werkgroepen/actieve bewoners
 • ondersteunen van werkgroepen waar nodig

Bestuurslid zijn van een enthousiast werkend wijkplatform dat volop in ontwikkeling is, is uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk. Je inzetten voor de publieke zaak. Je bent betrokken bij vrijwel alle aspecten van wat leeft en speelt in Elst-Zuid, nu en in de nabije toekomst.

Meer informatie en belangstelling

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie en wil je meer weten? Neem dan contact op met Eddie van Hattum (secretaris), telefoonnummer 06 23930249 of e-mail: info@wpelstzuid.nl