Bestuur Stichting Wijkplatform Elst-Zuid

Vrijwilligers die in de wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform! Een aantal wijkbewoners hebben zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt voor een goede organisatie, coördinatie en neemt initiatieven. De volgende wijkbewoners hebben zitting in het bestuur:


Bestuur, Fred

Fred Bootsma

Voorzitter
“Trots op deze vernieuwde website. Ik hoop dat wij met deze website goede contacten kunnen leggen met de bewoners in onze wijk en samen kunnen bouwen aan een veilige wijk waarin het goed is om te wonen, te recreëren en te communiceren.”


Bestuur, Henk

Henk ten Westenend

Vice voorzitter
“Sinds 2008 ben ik bestuurslid van Wijkplatform Elst Zuid. Als bestuurder kan ik mijn bestaande contacten met de gemeente gebruiken voor de inwoners van Elst Zuid. Het gaat om een prettige samenwerking. In 2010 vond men het raadzaam om voor het naar buiten treden en indien nodig voor vervanging bij verhindering van de voorzitter een 2e ofwel vice voorzitter te benoemen. Deze taak heb ik op mij genomen en zo kan Fred, de huidige voorzitter, ook eens onbezorgd op vakantie.”


Bestuur, Eddie

Eddie van Hattum

Secretaris
“Een terugtredende overheid vraagt om participatie van burgers. Elst-Zuid is het waard om over een actief en deskundig wijkplatform te beschikken. Het geeft veel voldoening daaraan een steentje te mogen bijdragen. Samen staan wij voor een sociale, vitale wijk met goede voorzieningen.”


Meta

Meta van Hattum

2e secretaris
“Ik ben vanaf de oprichting bestuurslid van het wijkplatform. Zorg vooral voor de verslagen van de vergaderingen. Ik ben erg trots om de initiatiefnemer te zijn van het stoelenproject in het Galamapark, trots als daar gebruik van wordt gemaakt.”


Carien

Carien Klein Breteler

Bestuurslid communicatie
“Sinds eind 2015 ben ik coördinator van het project Park de Wuurde en daardoor ben ik een actieve wijkbewoner geworden. Ik heb samen met een aantal andere wijkbewoners en het bestuur met enthousiasme en plezier een plan gemaakt. Van het een komt het ander, met input en de juiste kritische kanttekeningen van het bestuur heb ik een nieuwe website gemaakt.
Het gevolg van mijn inzet is dat ik per augustus 2016 bestuurslid communicatie ben geworden. Ik vind het een uitdaging om zoveel mogelijk wijkbewoners middels de website, andere social media en andere vormen van communicatie te informeren over alle activiteiten van het wijkplatform.”


Kees Vink

Penningmeester
“Ongeveer een jaar geleden ben ik in de wijk Elst-Zuid komen wonen, en ik was na verloop van tijd op zoek naar een juiste invulling van mijn vrije tijd.

Dat had tot gevolg dat ik na een kort en positief onderhoud met een bestuurslid van de Stichting, de beslissing genomen heb om de vacante functie van penningmeester op mij te nemen. Het is dan ook een uitdaging voor mij de financiële kant van het wijkplatform op een juiste wijze te beheren en deze verder te optimaliseren.”