Buurt Elst actief in “boeven vangen”


Van onze wijkagent:

Een groot aantal auto-inbraken heeft de afgelopen weken geleid tot veel onrust in de woonwijken in Elst. Met name de woonwijken Westeraam en Elst-Zuid zijn bezocht door het inbrekersgilde. Airbags en navigatiesystemen waren veelal de buit.

Wijkplatforms en buurtbewoners gaven bij politie en gemeente aan dat ze er schoon genoeg van hadden en wilden ook actief iets doen om de inbrekers te weren uit hun wijken.

Afgelopen weekend hebben wij samen met toezichthouders en buurtbewoners gedurende 3 nachten “gesurveilleerd” in de woonwijk. Hierbij kreeg het verkeer op de in- en uitvalswegen veel aandacht van de politie. De gemeentelijk toezichthouders ondersteunden buurtbewoners in het signaleren van verdachte personen, auto’s en/of situaties. Een mooie gelegenheid om te zien hoe ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden invulling geeft aan de term “Surveilleren”.
Deze gezamenlijke aanpak heeft jammer genoeg niet geleid tot het aanhouden van inbrekers. Er is in deze nachten echter ook niet ingebroken.

Door op deze wijze samen te werken blijkt wederom dat buurtbewoners een grote inbreng kunnen hebben in het signaleren van verdachte situaties. De BUURTBEWONER;

  • Kent zijn wijk
  • Kent de straten
  • Kan zien of iemand zich vreemd door de wijk begeeft

whatsapp_logo_2-png

In de woonwijken in Elst zijn in een groot aantal Whatsapp-groepen actief. Deze app-groepen zijn een belangrijk hulpmiddel om de communicatie van mogelijk verdachte situaties bij elkaar onder de aandacht te brengen.

U kunt zich met uw App-groep aanmelden op de gemeentesite van Overbetuwe via de link: http://www.overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veiligheid/Veiligheid/Watch_App

Ook kunt u via de site: http://www.overbetuwedirect.nl/whatsapp/ een overzicht krijgen van alle Whatsapp groepen in Overbetuwe. Het beheer van deze site is in handen van een buurtbewoner en de gemeente Overbetuwe.