Kennismaking

Kennismaking bestuursleden van wijkplatform Elst-Zuid met bewoners uit de straten Hemelrijk en Huyekamp door een gesprek op woensdag 23 maart 2016.

De bedoeling van het gesprek was contacten te leggen tussen wijkbewoners en het wijkplatform. En dat blijkt nodig omdat het wijkplatform nauwelijks bekend is in dat deel van de wijk Elst-Zuid. De aanwezige bewoners waren verrast te horen dat het wijkplatform een belangenorganisatie is van wijkbewoners waar ook zij deel van uit maken.

Daarbij gaat het o.a. om (verkeers-)veiligheid, onderhoud wegen/groen en speelgelegenheden. Concreet houdt het wijkplatform zich momenteel o.a. actief bezig met verkeersveiligheid op Valburgseweg en De Wuurde. De verkeersveiligheid bij de nieuwe Aldi in het ‘Posthuys’ aan het Europaplein krijgt eveneens aandacht. Ook zijn wijkbewoners onder de vlag van het wijkplatform bezig een plan voor te bereiden voor park De Wuurde.

Samen met de bewoners uit Hemelrijk en Huyekamp neemt het wijkplatform initiatief de bewoners in de straten Hemelrijk, Huyekamp, Schravenweijde, Visstee en Vriesenenk op de hoogte te brengen over wat het wijkplatform voor hen kan betekenen.