Project De Wuurde 30-km weg


Geplaatst op: 19 oktober 2016

Officiële ingebruikname wegverbeteringen 30 km De Wuurde

Inzet van wijkbewoners in Elst-Zuid heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Overbetuwe bereid is gevonden De Wuurde meer aan te passen als 30-km weg.

De Wuurde 30 km samenzijnDe markeringen rond bestaande wegversmallingen zijn aangepast en er zijn twee nieuwe versmallingen aangebracht. Deze snelheidsremmende maatregelen moeten de weggebruikers (nog) meer bewust maken van het niet harder mogen rijden dan 30 km per uur.
Ook de verkeersborden met de aanduiding dat een 30-km zone wordt in- of uitgereden zijn vernieuwd.

Op woensdag 19 oktober hebben aanwonenden en vrijwilligers van Wijkplatform Elst-Zuid samen met Stefan Donselaar van de gemeente Overbetuwe de wegverbeteringen officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn op De Wuurde.

Namens de wijkbewoners heeft Diny Gesthuizen samen met kinderen die aan De Wuurde wonen de officiële handeling verricht waarmee het aangepaste wegvak in gebruik is genomen.

 

De Wuurde 30 km officiële handeling 1 De Wuurde 30 km De Wuurde 30 km


Geplaatst op: 18 oktober 2016

Uitnodiging

De aanwonenden van de Wuurde zijn samen met de leden van de kerngroep Wuurde uitgenodigd om de voltooiing van de werkzaamheden voor de 30-km weg af te sluiten door middel van de onthulling van een nieuw te plaatsen 30-km bord. Klik om de uitnodiging te lezen.


Geplaatst op: 12 oktober 2016

Werkzaamheden De Wuurde van start

161012-verw-markering2
Van de gemeente Overbetuwe is bericht ontvangen dat maandag 17 oktober 2016 wordt begonnen met de aanpassingen voor een verbeterde 30 km zone op De Wuurde. Inmiddels is al begonnen met het verwijderen van de markering.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • wegmarkering wordt duidelijker aangebracht
  • bestaande wegversmallingen worden aangepast
  • de fietsstroken worden verwijderd (zijn te smal)
  • er worden extra wegversmallingen aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers in de buurt van de kruising met Zwartenhof.

Voor het raadplegen van schetsen zie eerdere beschrijving van 10 april 2016. De aanpassingen zijn in goed overleg tussen wijkbewoners en de gemeente tot stand gekomen. Namens Wijkplatform Elst-Zuid hebben enkele bewoners zich ingezet in het (verkeers-)kernteam Wuurde e.o.


Geplaatst op: 9 oktober 2016

Aanpassingen De Wuurde vertraagd

Na meerdere toezeggingen van de gemeente Overbetuwe is nog steeds geen uitvoering gegeven aan het verbeteren van De Wuurde zodat de weg meer voldoet aan de inrichtingseisen van een 30-km weg. Ons Wijkplatform heeft wel de toezegging dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals begin 2016 overeengekomen met de (verkeers-)kerngroep Wuurde e.o.


Geplaatst op: 10 april 2016

De Wuurde wordt meer ingericht als 30-km weg

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde binnenkort aangepast. Vooral aanwonenden van de veel gebruikte doorgangsroute hebben bezwaren geuit tegen het stelselmatig te hard rijden op de weg waar maximaal 30 km is toegestaan. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het aanpassen van De Wuurde.

Binnen een termijn van enkele weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden verkeersborden vervangen. Naast de reeds bestaande wegversmallingen worden nieuwe aangebracht bij de toegang van De Wuurde vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de kruising met Zwartenhof. Er worden geen drempels of andere verhogingen op het wegdek aangebracht.
Voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar de schetsen.

Klik om de schetsen te bekijken: Voorstel snelheidsremmen De Wuurde

wuurde 1
Wuurde 2
Wuurde 3

Geplaatst op: 23 oktober 2015

Snelheidscontrole op de Wuurde

Tijdens een snelheidscontrole op De Wuurde in Elst zijn op donderdag 23 oktober 2015 tussen 17.00 en 18.00 uur 114 weggebruikers gecontroleerd.
De actie was vooral preventief bedoeld zodat men zich meer bewust wordt dat dit een 30-kilometer weg is dwars door een woonwijk. Het merendeel van de weggebruikers overschreed de maximum toegestane snelheid en werd door de politie gewaarschuwd.

Bewoners uit Elst-Zuid verleenden medewerking en verstrekten folders en een 30-km sleutelhanger waarmee de publieksvriendelijke actie werd onderstreept. Voor een automobilist en een berijder van een scooter had de controle minder prettige gevolgen. Zij reden beide 48 km per uur en werden bekeurd.

De verkeersactie genoot de sympathie van veel wijkbewoners. De organisatie was in handen van politie en Wijkplatform Elst-Zuid.