Galamapark bewonersbijeenkomst


De aanleiding voor deze bijeenkomst op 21 augustus was onder andere een Facebookbericht waarin de overlast in het Galamapark aan de orde werd gesteld. Met meer dan 30 wijkbewoners, onze wijkagent, BOA en een aantal mensen van de gemeenteraad hebben we problemen in kaart gebracht. Deze betreffen:

  • dierenwelzijn, herten, konijnen, kippen en hanen en ratten
  • overlast honden, hondenpoep en los lopende honden
  • overlast fietsers
  • groenbeheer
  • te hard rijden Randweg

Wij gaan samen wijkbewoners de problemen opnieuw bespreken. Waar nodig nemen wij contact met andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente. Wij hebben al een vervolgafspraak gemaakt met een aantal bewoners inzake dierenwelzijn. Wij houden u op de hoogte!

Klachten vooral melden

BOA Cees geeft aan dat alle klachten tijdens werktijden gemeld kunnen worden bij de gemeente en buiten werktijden bij de politie (tel. 0900 8844). Het is belangrijk om klachten te melden. Hoe meer meldingen, hoe meer inzicht en hoe gerichter acties kunnen worden uitgezet.

De GGD geeft informatie omtrent gezondheidsaspecten ten aanzien van bijvoorbeeld gedumpt slachtafval en ratten.