Formulier bomenoverlast

Bomenoverlast, snoeien bomen Griend
Snoeien bomen Griend, maart 2016

Hinder van bomen in Overbetuwe?

Sinds kort heeft gemeente Overbetuwe het “beoordelingsformulier overlast bomen” ingevoerd, zo staat in “De Gelderlander” van dinsdag 24 mei 2016.

Er blijkt enige miscommunicatie. Het formulier is namelijk nog niet digitaal beschikbaar. Ook wordt in de krant gesproken over 36 vragen, maar dat blijken er slechts 8 te zijn, zo bleek uit telefonische navraag bij de gemeente vandaag. Zodra het formulier wel beschikbaar is zullen wij een link naar het formulier plaatsen op deze site.

Aan de hand van de vragen vult de inwoner allerlei gegevens over de bomenoverlast, de boom, de omgeving en de buurt in. Aan elk antwoord wordt een aantal punten toegekend. Uit de puntentelling komt een gedetailleerd advies. Dat geeft meer houvast in een complexe discussie en is daardoor minder tijdrovend.

Presentatie concept plan park De Wuurde

Op 17 mei 2016 heeft de leefbaarheidsgroep park De Wuurde haar concept plan gepresenteerd aan wijkbewoners en andere belangstellenden. De jongere bewoners van de wijk waren helaas de grote afwezigen, ondanks diverse persoonlijke uitnodigingen. We zullen dus andere mogelijkheden moeten bedenken om hun wensen scherp in beeld te krijgen. Daarom hebben we aan het einde van dit bericht ook de mogelijkheid toegevoegd om te reageren.

Vel aan de wand met memo blaadjes

Inloop

De leefbaarheidsgroep is verheugd met de bijdrage die de bewoners tijdens de inloop hebben geleverd na de presentatie. Iedereen werd verzocht om haar of zijn ideeën op memo blaadjes in de kleuren roze en groen, kenbaar te maken. Rose voor dingen die ongewenst zijn en groen voor gewenste zaken en aanvullende gedachten. Aan de wand hingen meerdere grote vellen uit de presentatie. Deze activiteit bleek een positieve bijdrage te leveren aan onderlinge gedachtewisselingen over de toekomst van het park De Wuurde.

Hieronder is de presentatie die gegeven is opgenomen. We zullen deze nog aanvullen met de opmerkingen die op de memo blaadjes zijn gemaakt. We geven dan ook de reactie van de leefbaarheidsgroep, of de overwegingen die zij hebben gemaakt om tot bepaalde voorstellen te komen. Pas daarna openen we de mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op de inhoud.

Presentatie plan gemeente

De opmerkingen gaan we verwerken in het plan. Dit wordt het voorstel dat we bij de gemeente Overbetuwe gaan presenteren. Met deze inbreng hopen we dat de gemeente de samenwerking aan wil gaan om het Park de Wuurde de allure en betekenis te geven die het verdient als stadspark voor jong en oud.

Door de cursor of vinger boven de dia te plaatsen stopt het automatisch afspelen. U kunt zelf de dia’s selecteren door op de bolletjes te tikken. Voor enkele dia’s is gebruik gemaakt van beeldmateriaal van derden, de auteurs zijn i.v.m. auteursrechten vermeld. Alle andere foto’s zijn zelf gemaakt door leden van de leefbaarheidsgroep en het bestuur van het wijkplatform.

Auteursrechten:
Sport en spel: Natuurlijke afscheiding: Vamoo playgrounds, Kabouters: © Vettt.nl
Groen: Eendenkooi Het Aalkeetbuiten © Natuurmonumenten
Meubilair en verlichting Zitje © Inter Design Winterswijk, Bank © GroundLevel straatmeubilair, Vuilnisbak © OFN Buren, Hondenpoepbak © Glasdon
Welkomstbord: Bord groen: speelplaats Amsterdam Zuidoost. Bord blauw: gemeente Breda. Beide © unknown
Vijver: Fontein: © Chr. W. Venema, Groningen Noorderplantsoen

Voor vragen over het plan kunt U het wijkplatform altijd benaderen via het formulier op de contactpagina.