Interactieve bewonersavond


Woont u in het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg, ten noorden van de A15 en ten westen van Rijksweg-Zuid? Dan woont u samen met nog 5.000 bewoners in de wijk Elst-Zuid.

Dan bent u vast geïnteresseerd in zaken die uw directe leefomgeving beïnvloeden. Daarover willen wij graag één keer per jaar in gesprek samen met andere wijkbewoners. Dit jaar nodigen wij u van harte uit voor de Interactieve bewonersavond op 21 november 2016 in het Wapen van Elst.

Programma

19.30 uur Ontvangst in de grote zaal met koffie/thee
20.00 uur Plenaire bijeenkomst, kennismaken met Wijkplatform Elst-Zuid, actieve wijkbewoners vertellen over de projecten waar zij mee bezig zijn. Inbreng vanuit de zaal wordt op prijs gesteld.
21.00 uur Gesproken column door Klaske Bakker
21.10 uur Interactieve markt voor en door wijkbewoners + wensenboom Elst-Zuid
????? uur Einde

Wie organiseren deze avond?

Een twintigtal actieve wijkbewoners hebben samen het programma samengesteld. De projecten waar deze bewoners aan meewerken zijn bijvoorbeeld het verbeteren van park de Wuurde, verschillende projecten op het gebied van verkeersveiligheid, het volgen van de ontwikkelingen rond Knoop 38 of preventieve acties tegen inbraak. Men is graag bereid de kennis over de projecten waar zij bij zijn betrokken te delen met andere wijkbewoners.

Plenaire deel van de avond

Dit wordt zeker geen saai gedeelte van de avond. Er komen ook geen sprekers met lange verhalen aan het woord. Wij willen met elkaar in gesprek over onderwerpen die wij als bewoners van Elst-Zuid belangrijk vinden. Gespreksleider is Gerrit Kapteijns van welzijnsorganisatie ‘Spectrum partner met Elan’.

Er zijn 3 hoofdthema’s namelijk:

wpelstzuid-21-11-2016

 • Buurtpreventie
  Wat doet het buurtpreventie(team) Zuiling/Wuurde?
  WhatsApp-groep: coördinatoren delen ervaringen
 • Verkeersveiligheid
  De Wuurde e.o.
  Bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ v.a. Halve Morgen
  Verkeersveiligheid Valburgseweg (nabij AH en Action)
  Groot onderhoud N836, wegvak Elst-Valburg
  Scholencomplex Kerkeakkers
 • Leefbaarheid
  Park de Wuurde
  Natuurspeelplaats Rozenkamp e.o.
  Knoop 38 (Park15 en Railterminal Gelderland)
  Buurtcontacten Zulpichhof
  Voorzieningen voor ‘Ontmoeten’  in Elst(-Zuid)

Interactieve markt

Verspreid door de zaal zijn wijkbewoners die zich inzetten voor een project of activiteit graag bereid met andere wijkbewoners in gesprek te gaan. Doel is het op een interactieve wijze uitwisselen van informatie en kennis.

Wensenboom Elst-Zuid

De avond biedt wijkbewoners gelegenheid nieuwe wensen en aandachtspunten kenbaar te maken. Deze inbreng is mede bepalend voor het activiteitenprogramma 2017 van Wijkplatform Elst-Zuid. De aan het papier toevertrouwde inbreng vindt een plaatsje in de Wensenboom.

Gesproken column door Klaske Bakker

klaske-bakkerDit jaar heeft Klaske Bakker de verhalenbundel ‘Blauwe tongen’ uitgebracht. Zij woont in de wijk Elst-Zuid en heeft er zin in een bijdrage te leveren aan het programma. Klaske spreekt een korte column uit over de wijk waarin u zelf woont.

Publiciteit

Er wordt ruime aandacht gevraagd voor de Interactieve bewonersavond. Daarvoor worden de volgende communicatiemiddelen ingezet:

 • website wijkplatformelstzuid.nl
 • www.facebook.com/wpelstzuid
 • flyer (zowel digitaal als op papier)
 • digitale nieuwsbrief
 • huis-aan-huiskranten

U ziet het! Wijkbewoners doen er alles aan de Interactieve Bewonersavond tot een succes te maken. Maar dat kan niet zonder u.

U komt toch ook maandag 21 november naar Het Wapen van Elst?

Vooraf aanmelden is niet nodig.