Sociaal Kernteams zoeken vrijwillige medewerkers in alle dorpen in OverbetuweHet Sociaal Kernteam

Vanaf 1 januari 2015 kunnen alle inwoners van Overbetuwe met vragen over ondersteuning, lichte zorg en welzijn terecht bij zes Sociaal Kernteams. De Kernteams zijn in Herveld-Andelst, Elst, Oosterhout/ Slijk Ewijk/Valburg, Driel, Heteren en Zetten/Hemmen/Randwijk.
De Sociaal Kernteams bestaan uit beroepskrachten en vrijwillig medewerkers die meedenken met de inwoners om zelf problemen op te lossen en hen de weg te wijzen naar intensievere zorg en ondersteuning als dit nodig is. Zij werken hierbij nauw samen met Loket Samenleven van de gemeente. In en rondom het eigen dorp kunnen we inwoners helpen bij het zoeken naar laagdrempelige activiteiten, een maatje of andere oplossingen voor hun vraag.

Meer informatie over het werk van de Sociale Kernteams vindt u op www.kernteamsoverbetuwe.nl

Wie zoeken we?

We zoeken inwoners die op weekbasis tenminste 8 uur willen meewerken. De persoon die we zoeken is actief betrokken in het dorpsleven, heeft kennis van het dorp, het verenigingsleven, de informele zorg en activiteiten voor jeugdigen en ouderen. Of heeft zin een dergelijk netwerk te gaan opbouwen.
Je kunt goed samenwerken, netwerken verbinden en staat open voor feedback.

Werkzaamheden:

De beroepskrachten en vrijwillig medewerkers hebben een goede taakverdeling. Je gaat samen op huisbezoek en handelt alleen zelfstandig vragen af die passen bij jouw kennis/ervaring. Belangrijk is dat jij in verbinding staat met anderen in jouw dorp en daarom goede matches weet te maken tussen hulpvrager en organisaties en activiteiten. Wanneer een inwoner een vraag heeft die thuishoort bij de gemeente wordt deze door het kernteam helder omschreven en vervolgens doorgezet. Naast het doen van huisbezoeken ben je vooral actief in het netwerken binnen het dorp en heb je (wekelijks) overleg met je collega’s. Ook de digitale administratie vraagt aardig wat tijd.

Wat bieden we?

De inwoner die meedoet in het team krijgt een vrijwilligerscontract bij de gemeente, ondersteuning van leuke collega’s en een goede onkostenvergoeding. Ook zorgen we waar nodig voor trainingen, begeleiding en instructies in de gebruikte systemen.

Meer informatie over de vacatures bij Dinie Halm, onze projectondersteuner via d.halm@overbetuwe.nl of mobiel 06-58081767.

Graag ontvangen we je reactie in de vorm een emailbericht met daarin jouw motivatie, ervaring en om welke kernteam het gaat via d.halm@overbetuwe.nl.
Vervolgens vindt een selectiegesprek plaats met het betreffende team en de regisseur van de Sociaal Kernteams.
Voor dit vrijwilligerswerk wordt een Verklaring Omtrent Gedrag opgevraagd.