Knooppunt Valburg-Ressen


De A15 tussen knooppunt Valburg-Ressen verbreden tot 2 x 3 baans. Werkzaamheden zullen de komende jaren plaats gaan vinden om dit te realiseren, evenals het door trekken naar een aansluiting op de A12 bij Zevenaar.

Het Wijkplatform Elst-Zuid is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden.

Zoals het er naar uitziet zal het project geen negatieve invloed krijgen op de leefbaarheid in Elst-Zuid.