Klankbordgroep Land van Tap


Op verzoek van omwonenden Land van Tap en ons wijkplatform is overleg georganiseerd. In de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst 2009 is er een ontwikkeling voorzien op het Land van Tap. In 2015 heeft de gemeente gronden aangekocht. Het terrein is nu ingericht voor tijdelijk parkeren. Wat is de stand van Zaken?

Lees meer 170510-Overleg wijkplatform en omwonenden Land van Tap