Werkzaamheden De Wuurde van start


161012-verw-markering2
Van de gemeente Overbetuwe is bericht ontvangen dat maandag 17 oktober 2016 wordt begonnen met de aanpassingen voor een verbeterde 30 km zone op De Wuurde. Inmiddels is al begonnen met het verwijderen van de markering.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • wegmarkering wordt duidelijker aangebracht
  • bestaande wegversmallingen worden aangepast
  • de fietsstroken worden verwijderd (zijn te smal)
  • er worden extra wegversmallingen aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers in de buurt van de kruising met Zwartenhof.

Voor het raadplegen van schetsen zie eerdere beschrijving van het project (10 april 2016). De aanpassingen zijn in goed overleg tussen wijkbewoners en de gemeente tot stand gekomen. Namens Wijkplatform Elst-Zuid hebben enkele bewoners zich ingezet in het (verkeers-)kernteam Wuurde e.o.