Project Natuurspeeltuin Elst-Zuid


Gepubliceerd: 3-4-2017

Natuurspeeltuin Rozenkamp krijgt vorm

Na twee zaterdagen maken buurtbewoners rond de speeltuin Rozenkamp zichtbaar wat zij al een tijdje in hun hoofd hadden, een natuurspeeltuin. Samen met nog zeker 10 gezinnen is men de handen uit de mouwen gaan steken.

Natuurlijke materialen zoals takken, zand en water dagen kinderen uit om dingen te ontdekken. Volgens initiatiefnemers Eva Remke en Heleen Wielders bevordert dit bij kinderen rust, beweging en inzicht in de natuur.

Het streven is de natuurspeeltuin voor de zomervakantie klaar te hebben.

Zaterdag 25 maart 2017 was volgens initiatiefnemers ‘een fantastische dag’. Veel buurtbewoners konden helpen, leerden elkaar beter kennen en hebben veel werk verzet. Op het terrein aan de Rozenkamp is hard gewerkt gedeelten ‘bouwrijp’ te maken. Struiken zijn verwijderd en er is een begin gemaakt van een afrastering van zelf verzamelde gevlochten wilgentakken.

Anderen hebben samen met een groep kinderen in Park Lingezegen wilgen geknot waarbij materiaal voor de natuurspeeltuin beschikbaar is gekomen. Enthousiaste jongeren sleepten takken weg om hutten mee te gaan bouwen in de Rozenkamp. Dat was zwaar werk volgens sommige jongeren.

Zaterdag 1 april is de dag waarop de eerste resultaten zichtbaar worden. Een mooie en deskundig gevlochten wilgenhaag en ook worden de eerste contouren van hutten zichtbaar.

Hoe komt de natuurspeeltuin eruit te zien?

Aan de zuidkant komt een afgeschermd stuk waar kinderen zelf hutten kunnen bouwen met wilgentakken. De Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk stelt de materialen gratis beschikbaar.

Langs de westrand komt een rioolbuis om door te kruipen, met een aarden talud met struiken erom heen. In de zuidoosthoek komt een liggende klimboom en in het noorden een waterpomp op een heuvel met waterafloop.

Financiën en inzet buurtbewoners

Het project gaat feitelijk ruim 15.000 euro kosten waarvan een groot deel wordt ingebracht door uren-inzet van buurtbewoners, het gebruik maken van beschikbare kennis bij buurtbewoners en de mogelijkheid op een handige manier materialen te verkrijgen (het betere regelwerk!).

Resteert een bedrag van ruim 5.000 voor onvermijdelijke kosten zoals certificering en aanschaf van een waterpomp. Van dit bedrag is reeds 3.000 beschikbaar uit een gemeentelijk fonds. Bij de gemeente is een aanvullende aanvraag ingediend voor een bedrag van 2.500 euro uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-3natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-4

natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-2natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-1


Gepubliceerd: 13-12-2016

Een natuurspeeltuin: “wij willen graag”

Kinderen laten hun fantasieën de vrije loop tijdens een sessie over een natuurspeeltuin bij de Rozenkamp in Elst-Zuid. Het is woensdagmiddag 14 december als een twaalftal kinderen aan het knippen en plakken zijn in een verder verlaten basisschool Stap voor Stap.

brainstorm natuurspeeltuin kinderen knippen en plakken

Ryan knipt een plaatje van een glijbaan uit, Thom een klimkasteel en Mick plakt een boomhut met een slingertouw op een schets van het inrichten terrein. Zo leggen kinderen de basis voor een plan voor een speeltuin met natuurlijke materialen.

Het wordt een hele uitdaging voor ouders en andere buurtbewoners de plannen van de kinderen uit te werken. Maar het enthousiasme is groot om de inbreng van kinderen om te zetten in een realistisch plan.

Dat het gaat lukken weten initiatiefnemers Eva Remke en Heleen Wielders zeker.


Gepubliceerd: 10-12-2016

Geschreven door Heleen Wielders en Eva Remke, initiatiefnemers natuurspeeltuin Elst-Zuid

Natuurlijk…spelen!

Enige tijd geleden sprak een bevriende buurt-genote mij aan met de vraag of het me wat leek om samen met haar en andere buurtbewoners een kleine natuurspeeltuin te realiseren bij de speeltuin achter de Rozenkamp in Elst-Zuid, waar we beiden vlak naast wonen. Ondertussen zijn we maanden verder en is er heel wat gebeurd ter voorbereiding van dit leuke plan.

Alle omwonenden zijn ingelicht en meerdere buurtbewoners hebben aangegeven mee te willen helpen. Er is overleg geweest met het Wijkplatform en met de gemeente over dit plan. Zij steunen ons en vinden het een leuk initiatief. We moeten zelf op zoek naar fondsen voor de financiering, zoals het Prins Bernhardfonds, de Rabobank of Jantje Beton. De ervaring van andere soortgelijke initiatieven leert ons dat dit zeker gaat lukken. De gemeente en het wijkplatform volgen ons op de voet en hebben er vertrouwen in dat dit een mooie aanvulling kan zijn op het bestaande speelaanbod in de wijk.

Wat is een natuurspeeltuin?

verstopplekje
Struikjes zijn mooie verstopplekjes

In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, kikkers en padden te bekijken, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer.

klimmen
Een leuk klimrek van oude boomstammen

Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen en vruchten. In een natuurspeeltuin zijn geen voor gebouwde schommels en glijbanen. Er liggen geen of nauwelijks tegels. Kinderen gebruiken natuurlijke materialen om mee te spelen. Takken, zand en water dagen uit om dingen te ontdekken en uitdagingen aan te gaan. Kinderen kunnen in een natuurspeeltuin meer leren over de natuur.

Waarom een natuurspeeltuin?

Contact hebben met de aarde, spelen met natuurlijke materialen, en zelf kunnen bouwen of kruipen bevordert bij kinderen rust, beweging en inzicht in de natuur waarin we leven. Verder hebben de kinderen in onze buurt geen mogelijkheid om eens vrij een hut te kunnen bouwen of anders dan achter auto’s verstoppertje kunnen spelen.

hutten
Hut bouwen van takken en wilgentenen

Waar komt het?

De speeltuin bij de Rozenkamp is een populaire speeltuin voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, en oudere kinderen gebruiken de plek om even te ‘hangen’. Nu is er een voetbalveld met 2 doelen en hekken om de bal tegen te houden, een glijbaantje, twee schommels, een klimrek en zand. Dat blijft allemaal bestaan want op zich is dit een leuke speeltuin.

Aan weerszijden van de speeltuin zijn plantsoenen met lage struikjes. Die zijn bedoeld als ‘siergroen’ maar daar vinden de kinderen het juist leuk om een beetje te kruipen, hutjes te maken, beestjes te zoeken: kortom zelf creatief met de natuur bezig zijn. Op die plekken en een strook langs het voetbalveld wat de twee plantsoenen met elkaar verbindt willen we een kleine natuurspeeltuin maken.

boomstammen
Stenen, boomstammen en heuveltjes

Het gaat dus maar om een klein stukje grond hier bij de Rozenkamp.

Als dit goed uitpakt gaan we mogelijk een grotere natuurspeeltuin realiseren aan de Morel, waar nu een grote ‘wadi’ is: een groot grasveld waar heel alleen één wipkip staat. In de eerste contacten met de buurtbewoners van de Morel tijdens de bewonersavond van het wijkplatform van 21 november bleek dat er wel interesse is om in Elst Zuid nog meer mooie speelplekken te maken voor de kinderen.

Wanneer gaat het beginnen/is het klaar?

We gaan op 14 december 2016 met de buurt en buurtkinderen een eerste brainstormsessie hebben waarin we concreet gaan maken wat we willen en gaan bouwen. Niet de ideeën van de volwassenen zijn de richtlijn van wat er in de speeltuin komt, maar de wensen van onze kinderen. We moeten alleen de dromen tot realistische plannen maken en helpen het uit te voeren. Als er belangstelling is kan er ook nog alleen voor de volwassenen een bijeenkomst gepland worden.

Bouwen met wilgentenen kan je beste in de winter/ vroege voorjaar. In die periode (winter, vroege voorjaar) kunnen we veel wilgentenen bijna gratis krijgen. En dus de eerste kunstwerken in onze speeltuin laten zien! Dus eind 2016, begin en lente en zomer 2017 is de tijd waarin we willen bouwen en maken. Wanneer het klaar is ligt erg aan veel factoren zoals hoeveel helpende handen er zijn, hoe het weer is, etc.

We hebben er zin in!

wilgentenen
Bankje van wilgentenen

In het kort:
Wat: Eerste brainstormsessie met kinderen (en volwassenen) uit de buurt : welkom!
Wanneer: Woensdag 14-12-2016 van 15:30 uur tot 16:30 uur
Waar: Basisschool Stap voor Stap, Kruisakkers 3 (bij de hoofdentree met de rode deur staat iemand van ons, die wijst je de weg)

Als je niet kunt, maar wel belangstelling hebt, neem contact met ons op!

We hebben nog een tweede optie open staan – zaterdag 17-12-2016 van 15:30 uur tot 16:30, op die dag kunnen we ook nog een tweede brainstormsessie organiseren als dat nodig is.

Contact:

Heleen Wielders Rozenkamp 20 tel.: 06 12890041
Eva Remke De Zuiling 67 tel.: 06 47280737