Natuurspeeltuin Rozenkamp krijgt vorm


Na twee zaterdagen maken buurtbewoners rond de speeltuin Rozenkamp zichtbaar wat zij al een tijdje in hun hoofd hadden, een natuurspeeltuin. Samen met nog zeker 10 gezinnen is men de handen uit de mouwen gaan steken.

Natuurlijke materialen zoals takken, zand en water dagen kinderen uit om dingen te ontdekken. Volgens initiatiefnemers Eva Remke en Heleen Wielders bevordert dit bij kinderen rust, beweging en inzicht in de natuur.

Het streven is de natuurspeeltuin voor de zomervakantie klaar te hebben.

Zaterdag 25 maart 2017 was volgens initiatiefnemers ‘een fantastische dag’. Veel buurtbewoners konden helpen, leerden elkaar beter kennen en hebben veel werk verzet. Op het terrein aan de Rozenkamp is hard gewerkt gedeelten ‘bouwrijp’ te maken. Struiken zijn verwijderd en er is een begin gemaakt van een afrastering van zelf verzamelde gevlochten wilgentakken.

Anderen hebben samen met een groep kinderen in Park Lingezegen wilgen geknot waarbij materiaal voor de natuurspeeltuin beschikbaar is gekomen. Enthousiaste jongeren sleepten takken weg om hutten mee te gaan bouwen in de Rozenkamp. Dat was zwaar werk volgens sommige jongeren.

Zaterdag 1 april is de dag waarop de eerste resultaten zichtbaar worden. Een mooie en deskundig gevlochten wilgenhaag en ook worden de eerste contouren van hutten zichtbaar.

Hoe komt de natuurspeeltuin eruit te zien?

Aan de zuidkant komt een afgeschermd stuk waar kinderen zelf hutten kunnen bouwen met wilgentakken. De Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk stelt de materialen gratis beschikbaar.

Langs de westrand komt een rioolbuis om door te kruipen, met een aarden talud met struiken erom heen. In de zuidoosthoek komt een liggende klimboom en in het noorden een waterpomp op een heuvel met waterafloop.

Financiën en inzet buurtbewoners

Het project gaat feitelijk ruim 15.000 euro kosten waarvan een groot deel wordt ingebracht door uren-inzet van buurtbewoners, het gebruik maken van beschikbare kennis bij buurtbewoners en de mogelijkheid op een handige manier materialen te verkrijgen (het betere regelwerk!).

Resteert een bedrag van ruim 5.000 voor onvermijdelijke kosten zoals certificering en aanschaf van een waterpomp. Van dit bedrag is reeds 3.000 beschikbaar uit een gemeentelijk fonds. Bij de gemeente is een aanvullende aanvraag ingediend voor een bedrag van 2.500 euro uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-3natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-4

natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-2natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-1