Nieuwe penningmeester


Kees Vink heeft zich bereid verklaard de functie van penningmeester te gaan vervullen. Het bestuur van het wijkplatform heet Kees van harte welkom. Kees vindt het een uitdaging de financiële kant van het wijkplatform op een juiste wijze te beheren en deze verder te optimaliseren.