Nieuws Knoop 38, RTG


Wij ontvingen de nieuwsbrief van november van de klankbordgroep. Hierin wordt teruggekeken op de bestuurlijke bespreking van het ambitiedocument bij de gemeenten en provincie. Verder het plan-MER en de wijze waarop de klankbordgroep de gebiedsvisie gaat vormgeven.