Nieuws Knoop 38


Op dinsdag 14 maart 2017 vond er weer een klankbordgroep bijeenkomst plaats. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma. Verder is de voortgang van het proces besproken. De uitkomsten van het milieuonderzoek voor de Railterminal en ontsluitingsroute worden op 12 april gepresenteerd.

Lees Knoop 38 Nieuwsbrief 7