Omwonenden: “geen woningen en OBC op Vinkenhof”


Een groot aantal omwonenden van Vinkenhof heeft donderdag 16 maart 2017 de gang van zaken besproken rond de bouwplannen van de gemeente Overbetuwe. Plan is op de Vinkenhof in Elst-Zuid 20 tijdelijke doorstroomwoningen en een nieuw school voor het OBC te realiseren. 
Aanleiding is de beslissing van de gemeenteraad van dinsdag 14 maart 2017 tot realisatie van tijdelijke woningbouw Elst en Zetten. Inwoners vinden onvoldoende aangetoond dat landelijk gebied moet worden opgeofferd voor bouwgrond. De noodzaak van bouw van tijdelijke woningen en een nieuw OBC wordt niet bestreden, maar niet op ‘Vinkenhof’. Er zijn nog voldoende locaties binnen bebouwd gebied in Elst waar ruimte is voor het uitvoeren van de bouwplannen. Het uitgangspunt van de gemeente is sinds 2013 dat eerst wordt ‘ingebreid’ en pas als dat niet mogelijk blijkt naar agrarisch gebied wordt uitgeweken.

Waarom nu ineens van dit uitgangspunt afgeweken?

Inwoners zijn woedend

Wethouder Van Baal en de CDA-fractie hebben de woede van betrokken inwoners opgewekt door de wijze waarop met hen wordt omgegaan. Van inspraak is geen enkele sprake geweest. Hoe is het mogelijk dat de wethouder tijdens de Raadsvergadering melding maakt dat in Zetten eenzelfde proces is gevolgd als in Elst en daar samen met inwoners tot een gewijzigd plan is gekomen voor tijdelijke woningen? In Elst is in het geheel niet met inwoners gesproken, men voelt zich overvallen door de bouwplannen die vier weken geleden als een vaststaand feit aan de bewoners zijn gepresenteerd.
Inwoners vinden uitlatingen van wethouder Van Baal ongeloofwaardig als hij spreekt over
‘transparantie en vertrouwen staan bij dit gemeentebestuur hoog in het vaandel’ en ‘dit proces doen wij samen met omwonenden’. Mooie woorden, maar niet overeenkomstig de realiteit.

Volgens zowel de CDA-fractie als de wethouder is het aantal inwoners die bezwaar hebben tegen de bouwplannen beperkt. Deze conclusie komt niet overeen met de resultaten van de door Wijkplatform Elst-Zuid onder inwoners gehouden enquête. Een misvatting zo blijkt uit de betrokkenheid van een groot aantal inwoners.

Inwoners zijn strijdlustig

Het is duidelijk dat omwonenden zich niet neerleggen bij de bouwplannen van de gemeente op de ‘Vinkenhof’. Onder het motto ‘geen woningen en OBC op Vinkenhof worden de messen geslepen. Iedere mogelijkheid zal worden benut om uitvoering van plannen te voorkomen.
Gezien het grote draagvlak bij bewoners in Elst-Zuid faciliteert Wijkplatform Elst-Zuid waar dat mogelijk is.