Opgericht: wijkcomité tegen bouwplannen ‘Vinkenhof’


Dinsdag 21 maart 2017 heeft onder grote belangstelling in “Onder de Toren” de oprichtingsvergadering van het wijkcomité ‘Vinkenslag’ plaatsgevonden.
Er is een bestuur gevormd bestaande uit vijf bewoners van de Vosbergen, Kraaiekamp en Papekamp. Tijdens de oprichtingsvergadering is geïnventariseerd welke stappen ondernomen kunnen en moeten worden. Desgewenst zal deskundig advies ingewonnen worden.

Het wijkcomité vertegenwoordigt inmiddels enige tientallen direct belanghebbenden die het met de uitbreidingsplannen op de Vinkenhof niet eens zijn en zich gestoord hebben aan de manier waarop de gemeente meent dit te moeten doordrukken.
Er bestaat veel twijfel en weerstand in een groter gedeelte van de wijk, zoals ook duidelijk uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid naar voren is gekomen.