Partners van Wijkplatform Elst-Zuid


logo gemeente

Gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe is een belangrijke partner van ons wijkplatform. Met diverse afdelingen van het ambtelijk apparaat worden contacten onderhouden. Het centraal ambtelijk aanspreekpunt is kernenadviseur Merijn van der Mooren. Bestuurlijk valt het kernenbeleid onder de portefeuille van wethouder Ben Ross.

gemeentewapen elst
Contactgegevens:
Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst
Postbus 11, 6660 AA Elst
0481 362300
info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl


POLITIELOGO

Politie

Elst-Zuid valt onder de politieregio Gelderland Midden en heeft een vestiging in Elst. Deze vestiging is open van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. Wijkagent Ria Bernardus is voor onze wijk eerste contactpersoon bij de politie. Zij is het aanspreekpunt voor onder andere zaken als burenruzies, huiselijk geweld, inbraken en verkeersveiligheid. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen of u kunt via ons wijkplatform een en ander onder haar aandacht brengen.

Contactgegevens:
Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst
0900 8844
 www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
 Ria Bernardus
 politie overbetuwe


sociaal kernteam Elst Zuid

Sociaal Kernteam Elst-Zuid

Voor vragen over hulp, zorg en welzijn kunt u terecht bij het Sociaal Kernteam Elst-Zuid. De leden van het kernteam voor onze wijk zijn: Sylvia Swagten, Els Neijenhuis, en Antjella den Held. Voor dagen en tijden van inloopspreekuren verwijzen wij naar de website van Sociale Kernteams Overbetuwe.

Contactgegevens:
Triade, Prins Hendrikstraat 5a, Elst
06 11736168
elstzuid@kernteamsoverbetuwe.nl
 www.kernteamsoverbetuwe.nl


forte

Forte Welzijn

Forte is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning.

Contactgegevens:
 085 040 60 66
info@fortewelzijn.nl
 www.fortewelzijn.nl


Logo Wijkplatform Elst Noord

Stichting Wijkplatform Elst-Noord

In de gemeente Overbetuwe zijn acht dorpsraden en drie wijkplatforms actief. De partners van Stichting Wijkplatform Elst-Zuid zijn Stichting Wijkplatform Elst-Noord en Stichting Wijkplatform Elst-Oost. Elst-Noord is het gebied dat ligt ten noorden van de Dorpsstraat/Valburgseweg en ten westen van de Rijksweg Noord.

Contactgegevens:
0481 374394
wammus12@hotmail.com
 www.wpnelst.nl/


wpelstoostlogo

Stichting Wijkplatform Elst-Oost

In de gemeente Overbetuwe zijn acht dorpsraden en drie wijkplatforms actief. De partners van Stichting Wijkplatform Elst-Zuid zijn Stichting Wijkplatform Elst-Noord en Stichting Wijkplatform Elst-Oost. Elst-Oost is het gebied ten oosten van de Rijksweg Noord en de Rijksweg Zuid.

Contactgegevens:
0481 375025
info@wpelstoost.nl
 www.wpelstoost.nl


Dorpsraden

Dorpsraden

Binnen de gemeente Overbetuwe zijn naast drie wijkplatforms in Elst acht dorpsraden actief.

 Stichting Dorpsraad Zetten-Hemmen

 Stichting Dorpsraad Driel

 Stichting Dorpsraad Heteren

 Vereniging Dorpsraad Oosterhout

Stichting Dorpsbelangen Herveld-Andelst

 Stichting Dorpsraad Valburg en Homoet

Stichting Dorpsraad Slijk-Ewijk Loenen

Stichting Dorpsraad Randwijk, informatie op de website van de Randwijker


logo-overbetuwevoorelkaar

Stichting Overbetuwevoorelkaar

De stichting Overbetuwevoorelkaar is het initiatief van enthousiaste burgers uit de gemeente Overbetuwe die vrijwillig een concrete bijdrage willen leveren aan de participatiesamenleving.
De stichting biedt, door middel van een digitale ontmoetingsplaats, de mogelijkheid aan alle inwoners van Overbetuwe, die hulp willen bieden of hulp willen vragen, met elkaar in contact te komen.

Contactgegevens:
 www.overbetuwevoorelkaar.nl

Logo_Onsoverbetuwe

Stichting Buurtverbinders Overbetuwe

Onsoverbetuwe.nl biedt als online dorpsplein heel veel mogelijkheden. Het is een interactieve website, van en voor en door bewoners waarmee je elkaar op een leuke en ongedwongen manier kunt ontmoeten, elkaar kan helpen of iets kan delen. Alle informatie op deze website is gratis en vrij opvraagbaar voor iedereen uit de Overbetuwe.

Contactgegevens:
 www.onsoverbetuwe.nl