Het wijkplatform

Het wijkplatform is een stichting. De officiële naam is: Stichting Wijkplatform Elst-Zuid. Het is een goed georganiseerd bewonersoverleg. Het doel is belangen van wijkbewoners te bundelen zodat het leven en wonen in de wijk Elst-Zuid nog plezieriger wordt.

Of u prettig woont heeft niet alleen met uw huis maar ook met uw directe omgeving te maken. Vragen die u over uw omgeving kunt stellen zijn:

  • Is mijn wijk veilig?
  • Is mijn wijk schoon?
  • Is er voldoende groen?
  • Gaan kinderen er veilig naar school?
  • Zijn er voldoende voorzieningen in mijn wijk?
  • Heb ik prettig contact met andere bewoners?

Het wijkplatform gaat over alle zaken die met uw directe omgeving of wijk te maken hebben, zaken die de meesten van u na aan het hart liggen. Het wijkplatform onderhoudt contacten met de gemeente en kan namens bewoners voorstellen en wensen kenbaar maken. Dat betekent niet dat de gemeente verzoeken van het wijkplatform altijd overneemt. Belangen van andere partijen en beschikbare middelen spelen daarbij ook een belangrijke rol.

Behalve met de gemeente Overbetuwe onderhoudt het wijkplatform onder andere contacten met politie, jongerenwerk, welzijnsorganisaties en het Sociaal Kernteam Elst-Zuid.

Het wijkplatform, dat bent u!

Het wijkplatform, dat bent u samen met andere wijkbewoners. Jong of oud, iedereen is welkom.

Het wijkplatform is geen vaste groep. Bijzonder is dat iedereen die actief is voor het wijkplatform ook ‘lid’ is. Doet u wat binnen het platform of bent u aanwezig op één van de bijeenkomsten? Dan maakt u op dat moment deel uit van het wijkplatform. Dus geen vaste lidmaatschappen of andere organisatiestructuren en verplichtingen.

Het idee is om binnenkort teams met bewoners te vormen die regelmatig met elkaar spreken over diverse onderwerpen in de wijk. Deze teams kunnen buurt- of themagericht opereren dat is afhankelijk van vraag- of aandachtspunten die in (delen van) Elst-Zuid spelen. Ook hier geldt dat de bezetting van de teams kan wisselen afhankelijk van de interesse van de wijkbewoners. Het wijkplatform heeft wel een kern van actieve bewoners die het bestuur vormt en de lopende zaken regelt, zoals het voorbereiden van bijeenkomsten met wijkbewoners.

Doet u met ons mee?

Wilt u weten hoe het zit of wat er speelt in uw wijk? Vraag het aan het bestuur van het wijkplatform, zij komen jaarlijks meerdere malen bijeen. In de vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde die voor wijkbewoners van belang kunnen zijn. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. Op deze site staat te lezen wanneer er activiteiten en bijeenkomsten zijn gepland.

Doet u mee? Graag zelfs.

U kunt op allerlei manieren meedoen.

Wilt u weten wat er speelt of heeft u ideeën om de wijk te verbeteren of wilt u iets organiseren? Kom langs en leg het voor aan andere deelnemers van het wijkplatform.

Wilt u actief meedenken over zaken die de wijk aangaan of zich inzetten voor de wijk? Zet u in want het wijkplatform functioneert dankzij betrokken bewoners en enthousiaste vrijwilligers voor structurele en eenmalige activiteiten. Het wijkplatform is een kans uw stem te laten horen en met elkaar bij te dragen aan een wijk waar bewoners trots op zijn en zich thuis voelen.

Doe mee, u bent van harte uitgenodigd!