Politiek stelt bewoners teleur


Bebouwing Vinkenhof lijkt een kwestie van tijd. Of toch niet?

Tijdens de voorbereidende vergadering van de raadsfracties op dinsdag 21 februari jl. is uitgebreid gesproken over het plan het landelijk gebied de Vinkenhof in Elst-Zuid te bestemmen voor het plaatsen van 20 tijdelijke doorstroomwoningen (voor max. 10 jaar) en het nieuw te bouwen OBC voor 625 leerlingen.
Wijkbewoners hebben ingesproken en ook ons Wijkplatform heeft de mening van bewoners zo goed mogelijk voor het voetlicht proberen te brengen. Dit laatste vooral gebaseerd op de recent gehouden enquête waaraan 247 inwoners hun medewerking hebben verleend.

Ondanks de kritische kanttekeningen van de zijde van wijkbewoners lijkt het erop dat het politieke besluit al goed is voorbereid door de coalitiepartners CDA en D66. Zij vinden de Vinkenhof de beste locatie voor het nieuw te bouwen OBC en de 20 doorstroomwoningen.
Reeds lange tijd zijn zij in gesprek met het OBC en is hiervoor ook een stuurgroep in het leven geroepen. Een door de gemeente betaalde extern bureau heeft de voor en nadelen van een viertal locaties op een rijtje gezet en samen is men tot de slotconclusie gekomen dat Vinkenhof de beste locatie is.

De enige onderliggende motivering voor de locatiekeuze van de tijdelijke woningen lijkt te zijn: ergens anders kan niet. Helaas is hiervoor geen onderbouwing gegeven. Voor OBC is de enige gegeven onderbouwing voor de locatiekeuze dat zij niet in de buurt van andere middelbare scholen willen zitten.

Alle inspanningen van oppositiepartijen als GBO, CU en BBO ten spijt. Een open en constructieve discussie over eventuele mogelijkheden om de tijdelijke woningen in te passen in de bouwplannen van de Pas bleek lastig voor de coalitie. Dit gold evenzeer voor het nieuw te bouwen OBC. Waarom niet meer transparantie en waarom niet meer luisteren naar de oppositie en wijkbewoners?

Wijkplatform Elst-Zuid beraadt zich over de verdere gang van zaken. Wij houden u op de hoogte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.