Organisaties, gemeente en wijkplatforms praten over ‘Ontmoeten in Elst’


Ons wijkplatform heeft begin 2017 het initiatief genomen om aandacht te vragen voor ontmoeten, verbinden en het versterken van contacten tussen verschillende groepen en individuen uit de Elster samenleving. Inmiddels hebben de 3 Elster wijkplatforms en een initiatief voor een ‘Elster Praathuys’ de krachten gebundeld in de projectgroep ‘Ontmoeten in Elst’.
Maandag 27 november 2017 organiseert deze projectgroep een thema-avond ‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’. Voor deze bijeenkomst zijn organisaties, politieke partijen en het gemeentebestuur uitgenodigd. Het doel van de avond is het draagvlak te vergroten en de maatschappelijke discussie te versterken.