Project Aldi in ‘Posthuys’ aan Europaplein


Geplaatst op: 16 mei 2016

Donderdag 12 mei 2016 hebben 2 bestuursleden van ons wijkplatform opnieuw overleg gehad met een vertegenwoordiging van de supermarkt Aldi en de eigenaar van het winkelpand Het Posthuys over de bevoorrading van de nieuwe vestiging via De Halve Morgen.

Het was een goed en duidelijk overleg maar helaas werd onze doelstelling, het tegengaan van de bevoorrading van de winkel aan de achterzijde via De Halve Morgen niet haalbaar geacht. Zowel de Aldi als de verhuurder van het winkelpand blijven bij het standpunt dat lossen aan de achterzijde van het pand voor beide partijen de beste oplossing is.

Aldi gaf als belangrijkste argument op dat er minimale verkeershinder zal ontstaan als er maximaal 2 a 3 maal per dag een vrachtwagen komt lossen. Dit zou ook worden bevestigd door een verkeersdeskundige die door Aldi is geraadpleegd. Ook paste het lossen aan de voorzijde van het pand niet in het winkelconcept (lees winkelinrichting) van Aldi. De eigenaar van het winkelpand is geen voorstander om aan de voorzijde te lossen omdat dan de vrachtwagens het voetgangers domein moeten kruisen waardoor mogelijk een een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Het bestuur van het wijkplatform Elst-Zuid betreurt de nu ontstaande situatie en had graag een andere oplossing gezien. Er is wel afgesproken dat 6 maanden na de opening van de winkel een evaluatie zal plaatsvinden waarbij alle partijen aanwezig zullen zijn.


Geplaatst op: 25 april 2016

Juridisch gezien heeft de Aldi het volste recht om de nieuwe vestiging in het ‘Posthuys’ aan het Europaplein aan de achterzijde te bevoorraden. Naar het oordeel van Wijkplatform Elst-Zuid bestaat er naast het juridisch recht ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Aldi. Voor de onderneming is dit een afweging tussen maatschappelijk belang en bedrijfsbelang. Een alternatief voor de bevoorrading is de voorzijde van het ‘Posthuys’.

Laden en lossen via de doorgaans drukke Halve Morgen tast de verkeersveiligheid aan en kan ook tot meer verkeershinder leiden. Hoewel ons wijkplatform in gesprek is met de Aldi hebben wij de directie bij brief van 21 april 2016 de argumenten onder de aandacht gebracht die tegen een bevoorrading vanuit de Halve Morgen pleiten.

Deze argumenten zijn de volgende.

  1. De Halve Morgen is een belangrijke verbindingsweg tussen Elst-Zuid/Europaplein en Dorpsstraat/Elst-Noord. Behalve gemotoriseerd vervoer maken wandelaars en fietsers veel gebruik van deze route. Bovendien worden enkele winkels en een restaurant bevoorraad door vrachtwagens die tijdelijk in De Halve Morgen worden geparkeerd. Zij hebben geen andere mogelijkheid.
  2. Op de momenten dat een vrachtwagen van de Aldi de steeg aan de achterzijde van het ‘Posthuys’ inrijdt of verlaat, worden bewoners van appartementencomplex ‘De Parade’ belemmerd hun ondergrondse parkeergarage te bereiken c.q. te verlaten.
  3. Vrachtwagens die vanaf De Halve Morgen de achterzijde van het ‘Posthuys’ willen bereiken moeten eerst de steeg die toegang biedt voorbij rijden en vervolgens achteruit de steeg in manoeuvreren. Een vrachtwagen heeft een groot deel van de breedte van De Halve Morgen nodig om in en uit te kunnen rijden. Wandelaars en fietsers zullen moeten uitwijken en/of wachten tot een vrachtwagen is vertrokken. In aanmerking moet worden genomen dat ook mensen in een scootmobiel, rolstoel of met kinderwagens hinder ondervinden van het manoeuvreren.
  4. Manoeuvreren van vrachtwagens in De Halve Morgen betekent ook dat het gemotoriseerde verkeer voor een korte tijd de doorgang wordt versperd. Dit zal tot opstoppingen leiden en de kruising De Halve Morgen/Het Fort wordt geblokkeerd.
  5. Bij vertrek van een vrachtwagen dient rekening te worden gehouden met het eenrichtingsverkeer in het centrum van Elst. De route is dan Dorpsstraat, Valburgseweg, waarna het centrum via de Kerkeakkers (scholengebied!) kan worden verlaten. De route gaat dan door het drukke centrum van Elst. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden en heeft o.a. tot gevolg dat hinder kan worden ondervonden van (vracht-)vervoermiddelen die de bevoorrading van winkels die aan deze route zijn gelegen. Vooral het gedeelte van de Valburgseweg waar tweerichtingsverkeer geldt kan tot overlast leiden vanwege de bevoorrading van AH, Action, horeca en andere winkels die langs deze weg zijn gevestigd. Bovendien is dit een wegvak met extra veel auto- en fietsverkeer.

Aldi heeft toegezegd binnenkort weer met ons wijkplatform rond de tafel te willen gaan. Wij houden u op de hoogte!


Geplaatst op: 11 maart 2016

Het management van Aldi Culemborg is voornemens de bevoorrading van de nieuwe vestiging van de Aldi in het ‘Posthuys’ aan de achterzijde van het pand te laten plaatsvinden. Één van de consequenties is dat vrachtwagens de laad- en losplaats alleen kunnen bereiken door te manoeuvreren in de doorgaans drukke Halve Morgen, de verbindingsweg tussen het Europaplein en de Dorpsstraat.

Tegen de afgifte van de Omgevingsvergunning door de gemeente Overbetuwe zijn 24 bezwaarschriften ingediend. Deze zijn allen ongegrond verklaard. Er bestaat voor de bezwaarden de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Wijkplatform Elst-Zuid maakt zich grote zorgen over de verkeershinder en verkeersveiligheid die gaat ontstaan als vrachtwagens daadwerkelijk via de Halve Morgen toegang wordt geboden tot de achterzijde van het ‘Posthuys’. Het bestuur van ons wijkplatform is hierover in gesprek met het management van Aldi Culemborg. Een alternatieve oplossing is dat de Aldi aan de voorzijde van het pand wordt bevoorraad.