Project Groot Onderhoud N836 Andelst – Elst


Geplaatst op: 12 maart 2016

Op 15 januari 2016 ontvingen dorpsraden en wijkplatforms van de gemeente Overbetuwe het volgende bericht:

De provincie gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren op de N836 tussen Andelst (Tielsestraat) en bebouwde kom/grens bij Elst. Dit houdt in dat ze waar nodig nieuw asfalt zullen aanbrengen op de rijbaan, maar mogelijk ook onderhoud uitvoeren aan de bermen, de straatverlichting, de belijning en de bewegwijzering, etc.

De provincie heeft ons gevraagd welke ontwikkelingen er spelen en of er knelpunten/aandachtspunten zijn op dit wegvak. Wij willen bij het inventariseren van deze punten graag gebruik maken van jullie kennis.
Knelpunten kunnen zijn:

  • een onveilige situatie op een kruispunt
  • slechte verlichting
  • onduidelijkheid over de bebording
  • beperkte voorzieningen op een bushalte

Wij willen graag van jullie weten of deze punten er zijn en waar deze zich dan bevinden. Wij zullen de punten verzamelen en aan de provincie doorgeven. Wij zullen jullie vervolgens op de hoogte houden wat de provincie met jullie opmerkingen heeft gedaan.

Wijkplatform Elst-Zuid heeft bewoners in de gelegenheid gesteld knelpunten die door hen worden gesignaleerd in te brengen. De gemeente Overbetuwe is verzocht de volgende punten in het bijzonder onder de aandacht van de provincie te brengen:

  • De huidige maximum toegestane snelheid van 80 km in heroverweging te nemen vooral voor het wegvak nabij de kruising Tobbenhofsestraat. Een maximum snelheid van 60 km komt de verkeersveiligheid op dat wegvak ten goede.
  • Aanbrengen straatverlichting tussen Valburg en de spoorwegovergang (richting Elst).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Rapport van bevindingen


Geplaatst op:  20 februari 2016

De provincie Gelderland gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren op de N836 tussen Andelst (Tielsestraat) en de bebouwde komgrens bij Elst. Door tussenkomst van ons wijkplatform zijn bewoners in de gelegenheid gesteld aan te geven of er knelpunten zijn. Wij hebben ons beperkt tot het wegvak tussen Elst en Valburg. Met inbreng van vooral aanwonenden heeft ons wijkplatform de volgende aandachtspunten onder de aandacht gebracht:

  • De huidige maximum toegestane snelheid van 80 km in heroverweging te nemen. Dit geldt voornamelijk voor het wegvak nabij de kruising Tobbenhofsestraat. Een maximum snelheid van 60 km komt de verkeersveiligheid op de N836 op het wegvak tussen Elst en Valburg ten goede.
  • Aanbrengen straatverlichting tussen Valburg en de spoorwegovergang (richting Elst).