Project Verkeersveiligheid


Tijdens een goed bezochte thema-avond op 18 mei 2015 hebben wijkbewoners aangegeven welke knelpunten zij in het verkeer ondervinden. In werkgroepen hebben groepen wijkbewoners de aandachtspunten verder uitgewerkt. De resultaten zijn neergelegd in een brief d.d. 29 juli 2015 aan het college van Burgemeester en Wethouders. (brief aan het college B&W)

Na overleg met de gemeente en het nader beoordelen van de geschetste knelpunten hebben de volgende verkeerssituaties extra aandacht gekregen:

  • onduidelijke voorrangssituaties, vooral voor fietsers, op kruispunt Lange Dreef/De Wuurde/Willemsstraat
  • het stelselmatig overschrijden van de maximum snelheid op 30 km wegen, vooral De Wuurde
  • overschrijden 50 km limiet Rijksweg Zuid
  • teveel (brom-)fietsers en scooters op wandelpaden park De Wuurde

Op ambtelijk niveau zijn de volgende toezeggingen gedaan:

  • Gemeente komt na overleg met politie met een voorstel ter verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt Lange Dreef/De Wuurde/Willemsstraat.
  • Met beperkte aanpassingen zal de inrichting van De Wuurde duidelijker als 30 km-weg herkenbaar zijn. Gemeente komt met een aanpassingsvoorstel.
  • De snelheid van weggebruikers op Rijksweg-Zuid wordt regelmatig gemeten. Politie gaat intensiever handhaven.
  • Bij de toegang van park De Wuurde vanaf De Griend wordt begin 2016 een sluis aangebracht (zie schets) om het (brom-)fietsen op wandelpaden te ontmoedigen. Ook zal er meer worden gehandhaafd.

De wijkbewoners die deel uitmaken van de werkgroep Verkeersveiligheid De Wuurde en omstreken zijn: Jan Duijndam (Greveslag), Diny Gesthuizen (Elzepas), Ed Kremers (Elzepas), Henk Lim (Griend) en Kristin Schenkel (De Wuurde).

Wilt u reageren naar aanleiding van dit project? Email naar elstzuidonzewijk@gmail.com of gebruik onze contactpagina.