Project WhatsApp-groep opstarten


Stimuleren opstarten nieuwe WhatsApp-groepen in straten en buurten

Veilig wonen is bewust wonen. Wijkbewoners kunnen zelf een steentje bijdragen aan de veiligheid in eigen directe leefomgeving. Met een applicatie op uw smartphone kan met WhatsApp aan meerdere personen tegelijk een bericht worden verstuurd. Hiervoor moet een WhatsApp-groep worden aangemaakt. Samen houdt u een oogje in het zeil, waardoor u sneller verdachte situaties opmerkt. In het geval er aanleiding bestaat kan snel de politie worden gealarmeerd.WhatsApp Logo

Wilt u een initiatief starten voor een nieuwe WhatsApp-groep? Wilt u meer weten kijkt dan naar de folder: ‘Nieuws-Folder Watch-App‘. Wij helpen u graag bij het opstarten van een nieuwe WhatsApp-groep in uw buurt.

Kijk op de website van de gemeente of er een WhatsApp in uw buurt geregistreerd is.


Peter van Kempen (een bezorgde buurtbewoner) stuurde ons het volgende bericht met waardevolle tips over de onlangs opgerichte:

Watch-App groep De Wuurde / Kievitshof

Door de toename van het aantal inbraken in huizen en auto’s heb ik in samenwerking met Wijkplatform Elst-Zuid het initiatief genomen om een Watch-app groep in het leven te roepen in een deel van de Wuurde en het nabijgelegen deel van de Kievitshof.

De bedoeling van een watch-app groep is om een meer veilige leefomgeving te scheppen. Door samen oren en ogen open te houden en verdachte bewegingen/situaties te signaleren en door te geven, kunnen we misschien voorkomen dat er wordt ingebroken en worden vreemde figuren met kwade bedoelingen in de gaten gehouden. Het medium waarmee men berichten doorgeeft en deelt is de smartphone met de app WhatsApp. In Nederland worden plaatselijk grote successen geboekt ten aanzien van o.a. het terugdringen van inbraken e.d.

Ik ben met een uitnodigingsbrief en een flyer van de Gemeente/Politie langs de deur gegaan in onze buurt. Na de uitleg waren veel buurtbewoners direct enthousiast. De meesten hadden er via andere media al wel van gehoord. Nadien reageerde zo’n 90% van de bezochte bewoners positief met de opgave van de gevraagde gegevens. Begin februari is onze groep actief geworden. We hebben afgesproken dat de groep geen sociaal medium gaat worden. Alleen functionele en ter zake doende mededelingen worden gemeld.

Mocht u ook een z.g. Watch-app groep willen oprichten:
Bedenk daarbij dat u de groep niet te groot maakt. Beperk de groep tot een deel van de wijk.
Het heeft immers geen zin om meldingen te ontvangen van bewoners die niet tot de nabije buurt behoren.