Gemeente zegt “ja” tegen samenwerking


Leefbaarheidsgroep park de Wuurde heeft op 8-9-16 het plan dat zij voor het park heeft gemaakt aan de gemeente gepresenteerd. Bij deze presentatie waren wethouder Ben Ross met twee collega’s, het bestuur van het wijkplatform, twee heren van de KNHM en een aantal leden van de leefbaarheidsgroep aanwezig.

In mei is het concept plan aan de wijkbewoners gepresenteerd. De input van de wijkbewoners is verwerkt en de presentatie aangepast. Er is ook rapport gemaakt voor toelichting en naslag.

De vraag: Gemeente durven jullie samen met ons een traject aan om dit plan te realiseren? is met een volmondig “ja” beantwoord.
De foto is is gemaakt om de samenwerking officieel te bevestigen.leefbaarheidsgroep-samenwerking-gemeente-2

Er is een datum gepland om vervolgstappen te bespreken.

De gemeente juicht deze vorm van participatie van haar bewoners van harte toe.