Spoorwegkruisingen Elst-Noord


De gemeente Overbetuwe gaat de spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord aanpakken. Bij de 1e Weteringsewal komt een viaduct over het spoor en bij de Rijksweg Noord komt een onderdoorgang. Verder worden de toeleidende wegen en kruisingen aangepakt. De werkzaamheden gaat advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos uitvoeren voor de gemeente.

Sinds januari 2017 is er een klankbordgroep die meedenkt over de plannen. De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u terug vinden op de website van de gemeente.

Waarom de spoorwegovergangen aanpakken?

De spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord zijn een groot deel van de tijd dicht. Hierdoor staan fietsers, automobilisten en hulpdiensten vaak te wachten voor gesloten bomen. Bovendien willen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer treinen laten rijden over dit spoor. Dit betekent dat de spoorbomen dan nog vaker en dus langer per dag gesloten zijn.
De slechte doorstroming van het verkeer wordt hierdoor een steeds groter knelpunt. Ook betekent dit voor direct omwonenden meer overlast door geluid en fijnstof. Daarnaast heeft Elst een regionale functie en een levendig winkelgebied dat goed bereikbaar moet zijn.

Lees meer op https://www.overbetuwe.nl/spoorkruisingen