Notitie fietsverbindingen tussen de kernen

De gemeente heeft een notitie opgesteld over de kwaliteit van de fietsverbindingen. Zij willen graag de reacties van de dorpsraden en wijkplatforms meenemen voordat zij de definitieve notitie voorleggen aan de gemeenteraad.

Waarom deze notitie?

De fiets is een belangrijk vervoersmiddel voor de inwoners van Overbetuwe. Dagelijks wordt er veel gefietst tussen de kernen, bijvoorbeeld naar school of werk. We zien met de opkomst van de elektrische fiets dat het gemakkelijker wordt om grote afstanden te overbruggen. Ook de diversiteit aan fietsen wordt steeds groter en de breedte en snelheid lopen steeds meer uiteen. De gemeente speelt een belangrijk rol bij het tot stand brengen van een optimaal fietsklimaat door bij te dragen aan goede faciliteiten in het algemeen en in het bijzonder door goede infrastructuur te realiseren.

Klik op de link om de pdf te lezen: optimalisatie Fietsnetwerk tussen de kernen

Wijkbewoners vormen het wijkplatform daarom horen wij graag uw mening of reactie,
via een e-mail naar info@wpelstzuid.nl of door uw reactie hieronder te plaatsen.