Verkeersveiligheid Dorpsstraat

Over de verkeersveiligheid van het centrum in Elst kunnen wij het volgende berichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 28 november 2017 een besluit genomen over een aantal extra maatregelen. Dit naar aanleiding van diverse signalen en vragen vanuit de Elster gemeenschap (wijkplatforms, winkeliers, bezoekers, Centrum Management Elst en de gemeenteraad) over de verkeersveiligheid in het centrum en het gedrag van weggebruikers. Het besluit betreft het wijzigen haakse parkeerplaatsen naar gestoken (schuine) parkeerplaatsen tussen Grote Molenstraat en entree Land van Tap. De nieuwe inrichting betekent dat het aantal parkeerplaatsen met 5 wordt verminderd.

Richel tussen weg en voetgangersgebied

Het hoogteverschil van de richel is volgens het college bij aanleg noodzakelijk. Naarmate de tijd vordert wordt een aanvaardbaar hoogteniveau van circa 1 cm bereikt. De hoogteverschillen in het centrum voldoen volgens het college op dit moment aan de daaraan te stellen eisen.

Oversteekplaatsen

Bij de inrichting van de Dorpsstraat is het principe van verblijfsgebied/winkelgebied toegepast. In een winkelgebied is het niet gebruikelijk oversteekplaatsen te realiseren omdat men in principe overal kan oversteken. Ook is er geen sprake van plaatsen waar oversteken is geconcentreerd.

Laad- en lossituaties

In de stukken is te lezen dat de gemeente rondom laad- en lossituaties op Dorpsstraat en Valburgseweg samen met Wijkplatform, het centrummanagement en ondernemers specifiek en locatieafhankelijk naar maatwerkoplossingen gaat zoeken. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang hierover op korte termijn in gesprek te gaan. Wijkbewoners die deskundig zijn en bij het oplossen van dit vraagstuk een constructieve bijdrage kunnen leveren worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons secretariaat.

Klik voor het inzien van de informatiememo B&W aan de gemeenteraad, de
rapportage van bureau Goudappel Coffeng en de schets van oude en nieuwe situatie.

Notitie fietsverbindingen tussen de kernen

De gemeente heeft een notitie opgesteld over de kwaliteit van de fietsverbindingen. Zij willen graag de reacties van de dorpsraden en wijkplatforms meenemen voordat zij de definitieve notitie voorleggen aan de gemeenteraad.

Waarom deze notitie?

De fiets is een belangrijk vervoersmiddel voor de inwoners van Overbetuwe. Dagelijks wordt er veel gefietst tussen de kernen, bijvoorbeeld naar school of werk. We zien met de opkomst van de elektrische fiets dat het gemakkelijker wordt om grote afstanden te overbruggen. Ook de diversiteit aan fietsen wordt steeds groter en de breedte en snelheid lopen steeds meer uiteen. De gemeente speelt een belangrijk rol bij het tot stand brengen van een optimaal fietsklimaat door bij te dragen aan goede faciliteiten in het algemeen en in het bijzonder door goede infrastructuur te realiseren.

Klik op de link om de pdf te lezen: optimalisatie Fietsnetwerk tussen de kernen

Wijkbewoners vormen het wijkplatform daarom horen wij graag uw mening of reactie,
via een e-mail naar info@wpelstzuid.nl of door uw reactie hieronder te plaatsen.

Herziene aansluitroutes Lelystad Airport

Op 5 oktober 2017 heeft de overheid nieuwe en herziene aansluitroutes Lelystad Airport gepubliceerd. Het kaartje dat deze week in De Gelderlander stond week daarom belangrijk af van het eerdere kaartje in ons bericht van 28 september 2017 en dat van een eerdere publicatie in De Gelderlander (Zorgen over toename achtergrondgeluid Overbetuwe).

Op dit kaartje is te zien dat er nu geen route meer is in de buurt van Overbetuwe. Bovendien zijn de vlieghoogten aanmerkelijk hoger. Tussen Apeldoorn (Twello) en Millingen stijgen de vliegtuigen nu van 2.700 meter naar 5.800 meter.

Per 5 oktober 2017 nieuwe en Herziene aansluitroutes Lelystad Airport.
Op 5 oktober 2017 zijn nieuwe en herziene kaarten van de aanvliegroutes en aansluitroutes voor Airport Lelystad gepubliceerd. Hier het kaartbeeld zoals voor onze regio relevant.

Meer informatie nodig?

Aanvullende informatie en meer informatie over vliegroutes en hoogten kunt u vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Hier staan meerdere rapportages die u kunt downloaden. Ook kun je hier opmerkingen achterlaten.

Met betrekking tot vlieghoogten stond in De Gelderlander dat de meeste vliegtuigen boven de 10 kilometer hoogte bij ons overvliegen. Dat lijkt te gelden voor vluchten die over ons land vliegen naar andere bestemmingen. Andere vluchten die in ons land opstijgen of landen zitten veelal tussen de 6.500 en 8.500 meter hoogte wanneer ze over Overbetuwe vliegen.

U kunt vliegbewegingen zelf gratis en live zien op Flightradar, https://www.flightradar24.com/51.87,5.76/10. Klik op instellingen om hoogten en snelheid in meters en km/uur te krijgen.

Flightradar24 voorbeeld
20-10-2017-21.40 uur. Flightradar24.com Airbus A321-212 op 10348m hoogte van Stockholm naar Parijs midden over Nijmegen.

Aanvulling 1 december 2017

Vandaag is de 2e Kamer geïnformeerd over reacties op het consultatie- en adviestraject inzake de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Hier staan alle stukken. Uit die stukken blijkt dat de minister op 19 september 2017 de route ten zuiden van Arnhem al had laten vallen.