Thema-avond ontmoetenMaandag 27 november 2017 zijn maatschappelijke organisaties en politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan tijdens de thema-avond ‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’.

De organisatie was in handen van de projectgroep ‘Sociaal ontmoeten in Elst’ waarin ook ons wijkplatform zitting heeft.

Doel thema-avond

Het doel van de avond was vooral het peilen van behoeften aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Elst. De discussie ging onder andere over het intensiveren van verbindingen tussen organisaties, activiteiten en bewoners. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van organisaties het erover eens dat op dat vlak nog wel winst is te behalen in Elst. Of dat ook tot aanpassing of concentratie van fysieke plekken moet leiden lijken de meningen nogal uiteen te lopen.

Huiskamer van Elst

Een aandachtspunt is het vergroten van de zichtbaarheid van activiteiten en organisaties zodat het voor bewoners meer duidelijk is wat ‘Elst’ heeft te bieden. Tegen die achtergrond wordt in Elst wel een min of meer logische plek met een laagdrempelige toegang gemist. Een plek waarvan niemand het vreemd vindt als je er bent en een consumptie niet verplicht is. Anders gezegd een soort ‘huiskamer’ van Elst waar het prettig is om te zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en organisaties hun producten en activiteiten kunnen presenteren.

Vervolg

De input van de thema avond is veelomvattend. Voor de projectgroep is het een uitdaging de highlights in beeld te brengen en hierover met organisaties, gemeente en bewoners verder in gesprek te gaan. Wordt vervolgd!