Tijdelijke woningen en OBC naar Vinkenhof


Recent werden bewoners in Elst-Zuid verrast met de berichtgeving van de gemeente Overbetuwe dat het terrein ‘Vinkenhof’ is voorbestemd voor de bouw van 20 doorstroomwoningen en nieuwbouw voor het Over Betuwe College (OBC). Ook voor het bestuur van ons Wijkplatform was dit nieuws.

Het plan is medio dit jaar 20 nieuwe woningen te plaatsen met als toegangsweg de Schenkelskamp. De woningen krijgen een tijdelijk karakter voor een periode van maximaal 10 jaar.

De plannen voor een nieuw OBC moeten nog worden uitgewerkt. Het gaat hier om een voorkeurslocatie en het is nog niet bekend hoe de nieuwe school eruit gaat zien, wanneer het klaar is en wat er gebeurt met de erfafscheiding aan de achterkant.

Zowel van gemeentezijde als van de directie van het OBC is toegezegd dat wijkbewoners worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Schets bouwplan ‘Vinkenhof’

Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Overbetuwe.

Als belangenorganisatie van wijkbewoners stellen wij het op prijs reacties te ontvangen op de voorgenomen bouwplannen. Op de website plaatsen wij geen anonieme reacties, wij nemen er uiteraard wel kennis van.

10 reacties op “Tijdelijke woningen en OBC naar Vinkenhof

 1. Wij zijn tegen de bouw van het obc gezien de drukke rondweg en de verkeerssituatie rondom de wijk vinkenhof. Dit baart ons ernstige zorgen gezien de basisschool en het risico op toenemende verkeersdrukte op de Bussel en volger. Daarnaast zijn er meer risico’s. Zijn er meer bewoners tegen zodat we in overleg met de gemeenteraad naar alternatieven kunnen kijken? En nauw in overleg kunnen treden ook juist vanuit dit wijkplatform?

 2. Ik kan niet begrijpen waarom voor deze locatie is gekozen. Het enige stukje Elst naast de rondweg waar nog sprake is van vrij uitzicht. En ook is het een heerlijke (eigenlijk enige)wandelroute.
  Hier kun je nog de seizoenen opsnuiven, dat lukt al nergens meer in Elst.
  Waarom is niet gekozen voor bebouwing grenzend aan de Groenestraat, dit is al een paar jaar bestemd als bouwlocatie. Het zou hier veel minder impact hebben, uitzicht is er toch al niet meer.
  Gr. Odilia Evers

 3. Wij waren eind januari zeer verrast toen er een brief op de mat viel van de gemeente met de mededeling dat er op de weilanden ten zuiden van Elst 20 noodwoningen en een nieuw OBC-gebouw zullen verrijzen.
  Vervolgens lees en hoor ik dat het wijkplatform Elst zuid enthousiast is over deze plannen, ik vraag mij dan ook af namens wie het wijkplatform reageert, ik kan mij nl niet voorstellen dat de bewoners van de Papekamp en de Kraaiekamp (grenzend aan deze weilanden) hier ook enthousiast over zijn, ik in ieder geval niet. Waarom is er niet gekozen om het OBC te gaan bouwen op de plek waar eerst het nieuwe gemeentehuis zou komen, daar zijn immers treinen en bussen op loopafstand, en geen huizen in de buurt, zodat niemand enige overlast zou kunnen ondervinden van deze school.Op de info-avond wordt er dan ook nog verteld dat de bouw nog in een pril stadium verkeerd, nou volgens mij is men al veel verder dan wij allemaal denken want de aannemer is ook al bekend, wat overigens ontkend wordt.
  Ook de mooie praatjes “de buurt wordt nauw betrokken bij dit project” stellen mij niet gerust.
  Ik hoop dan ook stellig dat wij zeer goed op de hoogte gehouden zullen worden van elke besluitvorming dan ook en wel VOORAF en niet ACHTERAF, wat volgens mij nu ook al gebeurt.
  Waarom moet in vredesnaam elk stukje weiland vol gebouwd worden??

 4. Het bestuur van Wijkplatform Elst-Zuid is eveneens verrast door de mededeling van de gemeente dat er bouwplannen voor 20 tijdelijke woningen en een nieuw OBC bestaan voor Vinkenhof. Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat wij er volledig begrip voor hebben dat bewoners van o.a. Papekamp en Kraaiekamp niet enthousiast zijn over de plannen.

  In de Gelderlander was deze week een positieve houding van ons Wijkplatform te lezen waar het gaat om de komst van een OBC op de Vinkenhof. Wij zouden de komst zelfs ‘omarmen’. Dat laatste willen wij hierbij nuanceren. Het wordt inderdaad tijd dat het OBC een nieuw onderkomen krijgt. Wij zijn benieuwd naar de argumenten van de gemeente om juist op Vinkenhof te gaan bouwen. Waarom niet elders? En is Vinkenhof wel de meest geschikte lokatie? Wij vragen ons ook af of de plannen zich verhouden tot eerder gemaakte plannen voor dit gebied. Waarom zijn wij niet eerder op de hoogte gebracht van de plannen? Wellicht wordt dit duidelijk tijdens de behandeling in de gemeenteraad op 21 februari.
  Mocht het niet anders zijn en valt de keuze van de gemeente definitief op Vinkenhof dan is het zaak om als bewoners in de randvoorwaarden een stem te krijgen. Maar dit betekent niet dat wij bij voorbaat al positief staan tegenover de plannen.

  Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat wij een belangenorganisatie zijn van bewoners uit de wijk. Wij moeten en willen de belangen en meningen van bewoners behartigen. Wij zijn ook van mening dat bewoners in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van dit soort ingrijpende projecten.

 5. Een heel vreemd en planologisch volkomen onlogisch verhaal. Het lijkt er sterk op dat met deze plannen de weg vrijgemaakt moet worden voor de eerder in 2013 afgeblazen woningbouw. Toen is gesteld dat we eerst gaan inbreien door de open plekken in onze dorpen in te vullen. Dat is De Pas geworden. Pas daarna zouden nieuwe uitleggebieden worden ingevuld.
  Het OBC is er trots op om in het centrum van Elst te zitten, zo valt te lezen in de eerste zin van hun website. Waarom dan nu naar ons agrarisch gebied, de groene zone?
  Waarom gaan we een “kampje” maken buiten de woonkern? Waarom moeten we tijdelijke woningen bouwen? Is integratie van statushouders nu echt gebaat bij separatie? Willen we echt een ‘wijkje’ maken waar op voorhand al een stempel op rust? Al met al lijkt het voornemen gespeend van deskundigheid en actueel maatschappelijk inzicht in wonen en assimileren.
  Hier staat relevante achtergrondinformatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/huisvesting-statushouders.

 6. Wat mij hierin vooral verrast is dat er wordt gesteld dat de bewoners van de wijk er nauw bij worden betrokken. Er wordt gepraat over een brief van de gemeente die op de mat had moeten vallen. Nou hier, bij mij thuis (op de kraaiekamp) is geen brief geweest. Ik ben er met toeval via Facebook kort geleden achter gekomen. En buren die ik er over sprak wisten ook nog van niks, of hoog uit vage geruchten. Of woon ik net op een verkeerde hoek van de Kraaiekamp, dat zou toch helemaal te gek voor woorden zijn.

 7. 1) Is het OBC überhaupt wel nodig? Er zijn al heel veel (nieuwe) middelbare scholen in Elst en omgeving. De wethouder stelt dat daar onderzoek naar gedaan is door de gemeente; dat onderzoek moet ter inzage beschikbaar komen. Prognoses toekomstige leerlingenaantallen kan je alle kanten uitsturen.
  2) Als die school al bestaansrecht zou hebben, dan zijn er ook andere locaties in Elst die daar geschikt voor zijn: een veel betere lokatie dient zich aan tussen het Westeraam Lyceum en de Aamsetstraat! Is daar gedegen onderzoek naar gedaan? Andere reacties geven ook goede altenatieve lokaties aan.
  Dit zijn de primaire vragen, we moeten ons er niet zomaar bij neerleggen dat er een OBC nodig is en zo ja dat die dan hier moet komen.
  Nog veel meer op- en aanmerkingen toegevoegd in de enquete van het wijkplatform.

 8. We zijn 30 januari op de informatie avond geweest.
  Tijdens gesprekken met een vertegenwoordiger van het OBC en een ambtenaar van de gemeente viel op dat men niets concreets kon of wilde zeggen.
  En dat ondanks de zeer ambitieus te noemen oplevering en in gebruik name van het complex begin 2019, zoals in de media viel op te tekenen.
  Aspecten als afstand tot de bestaande bebouwing, hoogte van het gebouw ter hoogte van de bestaande bebouwing, verbreding van de bestaande sloot en toegangswegen of fietspaden naar het OBC toe konden niet concreet worden gemaakt.
  Zelfs de sloten getekend op twee plaatsen van de bestaande sloot in zuidwaarts richting werden als een mogelijke optie omschreven, waar we nog niet al te veel waarde aan moeten hechten.
  Het lijkt er op deze manier sterk op dat men zo de schijn wil wekken dat aanwonenden inspraak hebben op onderdelen van de besluitvorming rondom dit plan.
  Indien men niet snel met meer informatie komt en de aanwonenden kans geeft om te reageren op invloeden die een directe impact hebben op hun leefomgeving, zal de aversie op de voorgenomen plannen in snel tempo toenemen.
  Een ontwikkeling die de vertegenwoordiger van het OBC als zeer ongewenst omschreef.
  Het is nu voor velen van ons al onbegrijpelijk dat er enthousiasme zou bestaan onder aanwonenden voor deze plannen.

Reacties zijn gesloten.