Vacature penningmeester

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid en heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in Elst-Zuid te verhogen.
Binnen de gemeente Overbetuwe zijn een aantal dorpsraden en drie wijkplatforms (Elst-Zuid, Elst-Noord en Elst-Oost) actief. Zij zijn allemaal partner van de gemeente en zetten zich in om de algemene belangen van de wijk of dorpsbewoners te behartigen. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties.

Elst-Zuid bestrijkt het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg en ten westen van Rijksweg-Zuid, ook behoren Eimeren en Reeth tot het werkgebied.

Thema’s die aandacht hebben zijn onder andere:

 • (verkeers)veiligheid
 • leefbaarheid
 • buurtpreventie
 • groenbeheer
 • speelgelegenheid

Doordat er steeds weer nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn blijft het wijkplatform volop in beweging. Op dit moment lopen er projecten/initiatieven waar het wijkplatform een bijdrage aan levert, bijvoorbeeld: buurtpreventie, verkeersveiligheid, Knoop 38, park De Wuurde, natuurspeelplaats.

Het bestuur

Vrijwilligers die in de wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform! Een aantal wijkbewoners hebben zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt voor een goede organisatie, coördinatie en neemt initiatieven. Op dit moment is de functie van penningmeester vacant.

Wie zoeken we?

Een penningmeester die:

 • de financiële administratie verzorgt
 • zorgt voor een tussentijdse financiële rapportages
 • begroting en jaarrekening samenstelt
 • affiniteit heeft met de wijk
 • positief is ingesteld
 • het leuk vindt lid van het dagelijks bestuur te zijn
 • deelneemt aan de zeswekelijkse bestuursvergadering
 • deelneemt aan bijeenkomsten van de gemeente, organisaties en bewonersinitiatieven

Bestuurslid zijn van een enthousiast werkend wijkplatform dat volop in ontwikkeling is, is uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk. Bestuurslid zijn betekent ook inzet voor de publieke zaak en betrokken zijn bij vrijwel alle aspecten van wat leeft en speelt in Elst-Zuid, nu en in de nabije toekomst.

Belangstelling voor deze inhoudsvolle (vrije) tijdsbesteding?

Neem dan contact op ons op:
tel. 06 – 23 93 02 49
email info@wpelstzuid.nl