Valburgseweg wordt veiliger (bij AH en Action)


Nadat de gemeenteraad zich vorige week dinsdag al heeft uitgesproken over de problematiek rond het verkeer op de Valburgseweg tussen Smidsstraat en Kokkeland (bij AH en Action) heeft wethouder Jan van Baal zich duidelijk uitgesproken. Dat gebeurde tijdens een overleg maandag jl. in aanwezigheid van Fred Bootsma en Eddie van Hattum namens ons Wijkplatform en leden van de CDA-raadsfractie, Frank Evers en Aad Noordermeer. De volgende maatregelen zijn door de wethouder in gang gezet.

  • Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen AH en Action vanaf de achterzijde van de panden worden bevoorraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat het OBC ruimte vrijmaakt voor toegang tot het achterterrein. Hierover is de wethouder met het OBC in gesprek.
  • Er is al opdracht gegeven voor een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek voor dat deel van de Valburgseweg en directe omgeving. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van ons Wijkplatform.
  • Horeca-ondernemers zetten zich in de plaats van de terrassen zodanig in te richten dat er meer ruimte beschikbaar komt voor voetgangers en andere gebruikers van de stoepen.

Ons Wijkplatform is tevreden met de voorgenomen maatregelen en hoopt op een spoedige verbetering van de verkeerssituatie. Wij worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is melden wij dat op deze website.