Wijkbewoners wapenen zich tegen inbraak

161028-1dagniet1Tijdens de landelijke actiedag ‘Inbraak: 1DagNiet’ op vrijdag 28 oktober 2016 zijn actieve wijkbewoners in groepjes een aantal buurten in Elst-Zuid doorgewandeld.
Het doel was het signaleren van inbraakgevoelige situaties. Hierbij werd o.a. gelet op kliko’s die als opstap naar een garagedak kunnen dienen. Er werd ook gekeken of er zichtbare waardevolle spullen in auto’s lagen.

Bewoners zijn tijdens de actiedag gewaarschuwd voor een verhoogd risico van inbraak. Tijdens de actie is gebleken dat bewoners alerter zijn dan een jaar geleden. Wij hebben toen ook een dergelijke actie gehouden. Aan de actie hebben 20 wijkbewoners meegewerkt. Zowel in de middaguren als in de vooravond hebben wijkbewoners in groepen onder leiding van wijkagent Ria Bernardus en collega-agenten aan de actie mee gewerkt.

Landelijke actiedag ‘Inbraken: 1DagNiet’

‘Er is in mijn woning of auto ingebroken!’

Je moet er niet aan denken dat het je overkomt. Wij wonen in een wijk waar veel bewoners zich inzetten om inbraken te voorkomen. Toch worden wij nog wel eens verrast door inbraken in een woning of auto.

Vrijdag 28 oktober 2016 is een landelijke actiedag: 1Dagniet

Ook in onze wijk willen wij hier aandacht voor vragen tegen woninginbraken door middel van een gezamenlijke actie van wijkbewoners en politie. Wijkbewoners gaan op de actiedag de wijk in om inbraakgevoelige situaties te signaleren en vervolgens een preventieve boodschap achter te laten. Onze wijkagent Ria Bernardus speelt een actieve rol bij de organisatie van de actie.

Voor 1DagNiet verzamelde TNO acht preventietips waarmee woninginbraken kunnen worden voorkomen.
Deze zijn:

  1. Leg kostbare spullen zoals een laptop niet voor het raam, maar uit het zicht.
  2. Zorg voor een bewoonde indruk van je huis – ook als je niet thuis bent.
  3. Op vakantie? Vraag de buren hun tweede auto op jouw oprit te parkeren.
  4. Doe altijd de deur op slot als je niet thuis bent of wanneer je gaat slapen.
  5. Sluit ook de schuur goed af. Hier vindt een inbreker vaak handig gereedschap om mee in te breken.
  6. Laat de buren weten wanneer er bij jou is ingebroken.
  7. Spreek mensen die zich verdacht in de buurt ophouden even aan.
  8. Kruip eens in de huid van een inbreker. Loop eens door jouw straat en kijk waar jij kansen ziet om in te breken. Die mogelijkheden ziet een inbreker ook.

Onder andere deze 8 preventietips krijgen op 28 oktober extra aandacht, maar ook geparkeerde auto’s. Zijn die wel afgesloten en liggen er geen waardevolle spullen in het zicht?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons Wijkplatform door middel van het invullen van een contactformulier op deze site of bel 06 23930249.

Bevoorrading nieuwe Aldi

Donderdag 12 mei 2016 hebben 2 bestuursleden van ons wijkplatform opnieuw overleg gehad met een vertegenwoordiging van de supermarkt Aldi en de eigenaar van het winkelpand Het Posthuys over de bevoorrading van de nieuwe vestiging via De Halve Morgen.

Het was een goed en duidelijk overleg maar helaas werd onze doelstelling, het tegengaan van de bevoorrading van de winkel aan de achterzijde via De Halve Morgen niet haalbaar geacht. Zowel de Aldi als de verhuurder van het winkelpand blijven bij het standpunt dat lossen aan de achterzijde van het pand voor beide partijen de beste oplossing is.

Aldi gaf als belangrijkste argument op dat er minimale verkeershinder zal ontstaan als er maximaal 2 a 3 maal per dag een vrachtwagen komt lossen. Dit zou ook worden bevestigd door een verkeersdeskundige die door Aldi is geraadpleegd. Ook paste het lossen aan de voorzijde van het pand niet in het winkelconcept (lees winkelinrichting) van Aldi. De eigenaar van het winkelpand is geen voorstander om aan de voorzijde te lossen omdat dan de vrachtwagens het voetgangers domein moeten kruisen waardoor mogelijk een een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Het bestuur van het wijkplatform Elst-Zuid betreurt de nu ontstaande situatie en had graag een andere oplossing gezien. Er is wel afgesproken dat 6 maanden na de opening van de winkel een evaluatie zal plaatsvinden waarbij alle partijen aanwezig zullen zijn.

Lees verder bij projecten: Bezwaren bevoorrading nieuwe Aldi

De Wuurde 30-km werkzaamheden

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde binnenkort aangepast. Vooral aanwonenden van de veel gebruikte doorgangsroute hebben bezwaren geuit tegen het stelselmatig te hard rijden op de weg waar maximaal 30 km is toegestaan. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het aanpassen van de weg.
Binnen een termijn van enkele weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden verkeersborden vervangen. Naast de reeds bestaande wegversmallingen worden nieuwe aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de kruising met Zwartenhof. Er worden geen drempels of andere verhogingen op het wegdek aangebracht.
Voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar de schetsen.

Klik om de schetsen te bekijken: Voorstel snelheidremmen De Wuurde.

Wuurde 2
wuurde 1
Wuurde 3

Lees verder bij projecten: De Wuurde meer 30-km weg

Inbraken zoveel mogelijk voorkomen

Geplaatst op: 13 maart 2016

Het wijkplatform Elst-Zuid vindt het erg belangrijk dat haar bewoners zich veilig voelen in de wijk. Het gebruik van WhatsApp-groepen draagt hier zeker toe bij.

Van onze wijkagent Ria Bernardus hebben we vernomen dat het aantal woninginbraken fors is gedaald.

Helaas blijkt nu dat er veel auto inbraken gepleegd worden. Dit komt mede doordat Elst een goed uitvalbasis is voor autodieven.

De politie doet alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om het aantal auto inbraken fors te verminderen. Aan u de vraag om vooral oplettend te zijn, waardevolle zaken niet in de auto achter te laten. Mocht u iets vreemds opmerken neem dan snel contact op met de politie.

Laten we met ons allen zorgen voor een veilige wijk.

Eerder geplaatst op: 24 december 2015

Het is goed te realiseren dat er mensen zijn die kwade bedoelingen hebben en misbruik willen maken van de momenten waarop u niet thuis bent. De politie vraagt hiervoor aandacht omdat het aantal inbraken kan worden beperkt door enkele simpele maatregelen.
Gaat u gezellige uurtjes beleven met mensen die u graag ontmoet of verlaat u om andere reden uw woning dan is het verstandig je huis niet ‚zomaar’ te verlaten. Het is raadzaam enkele lampen aan te laten, geen waardevolle voorwerpen in het zicht te leggen en de ramen te sluiten. Het aanlaten van de TV terwijl u niet thuis bent verkleint het risico van inbraak aanmerkelijk. Denk ook aan de kliko voor de deur die een prima opstap kan zijn naar een schuur- of garagedak en vervolgens naar ramen op een verdieping. Het advies is kliko’s op een afgesloten plek te plaatsen.

Een WhatsApp-groep in uw buurt

WhatsApp_Logo_1

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Wijkplatform Elst-Zuid stimuleert samen met politie en gemeente Overbetuwe het vormen van een WhatsApp-groep.

Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Op deze wijze zijn buurtbewoners extra ogen en oren in de wijk.
Wilt u meer weten kijkt dan naar de folder: ‘Nieuwsfolder Watch App‘. Wijkplatform Elst-Zuid helpt u graag bij het opstarten van een nieuwe WhatsApp-groep in uw buurt.