Valburgseweg wordt veiliger (bij AH en Action)

Nadat de gemeenteraad zich vorige week dinsdag al heeft uitgesproken over de problematiek rond het verkeer op de Valburgseweg tussen Smidsstraat en Kokkeland (bij AH en Action) heeft wethouder Jan van Baal zich duidelijk uitgesproken. Dat gebeurde tijdens een overleg maandag jl. in aanwezigheid van Fred Bootsma en Eddie van Hattum namens ons Wijkplatform en leden van de CDA-raadsfractie, Frank Evers en Aad Noordermeer. De volgende maatregelen zijn door de wethouder in gang gezet.

  • Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen AH en Action vanaf de achterzijde van de panden worden bevoorraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat het OBC ruimte vrijmaakt voor toegang tot het achterterrein. Hierover is de wethouder met het OBC in gesprek.
  • Er is al opdracht gegeven voor een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek voor dat deel van de Valburgseweg en directe omgeving. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van ons Wijkplatform.
  • Horeca-ondernemers zetten zich in de plaats van de terrassen zodanig in te richten dat er meer ruimte beschikbaar komt voor voetgangers en andere gebruikers van de stoepen.

Ons Wijkplatform is tevreden met de voorgenomen maatregelen en hoopt op een spoedige verbetering van de verkeerssituatie. Wij worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is melden wij dat op deze website.

Bevoorrading nieuwe Aldi

Donderdag 12 mei 2016 hebben 2 bestuursleden van ons wijkplatform opnieuw overleg gehad met een vertegenwoordiging van de supermarkt Aldi en de eigenaar van het winkelpand Het Posthuys over de bevoorrading van de nieuwe vestiging via De Halve Morgen.

Het was een goed en duidelijk overleg maar helaas werd onze doelstelling, het tegengaan van de bevoorrading van de winkel aan de achterzijde via De Halve Morgen niet haalbaar geacht. Zowel de Aldi als de verhuurder van het winkelpand blijven bij het standpunt dat lossen aan de achterzijde van het pand voor beide partijen de beste oplossing is.

Aldi gaf als belangrijkste argument op dat er minimale verkeershinder zal ontstaan als er maximaal 2 a 3 maal per dag een vrachtwagen komt lossen. Dit zou ook worden bevestigd door een verkeersdeskundige die door Aldi is geraadpleegd. Ook paste het lossen aan de voorzijde van het pand niet in het winkelconcept (lees winkelinrichting) van Aldi. De eigenaar van het winkelpand is geen voorstander om aan de voorzijde te lossen omdat dan de vrachtwagens het voetgangers domein moeten kruisen waardoor mogelijk een een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Het bestuur van het wijkplatform Elst-Zuid betreurt de nu ontstaande situatie en had graag een andere oplossing gezien. Er is wel afgesproken dat 6 maanden na de opening van de winkel een evaluatie zal plaatsvinden waarbij alle partijen aanwezig zullen zijn.

Lees verder bij projecten: Bezwaren bevoorrading nieuwe Aldi

De Wuurde 30-km werkzaamheden

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde binnenkort aangepast. Vooral aanwonenden van de veel gebruikte doorgangsroute hebben bezwaren geuit tegen het stelselmatig te hard rijden op de weg waar maximaal 30 km is toegestaan. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het aanpassen van de weg.
Binnen een termijn van enkele weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden verkeersborden vervangen. Naast de reeds bestaande wegversmallingen worden nieuwe aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de kruising met Zwartenhof. Er worden geen drempels of andere verhogingen op het wegdek aangebracht.
Voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar de schetsen.

Klik om de schetsen te bekijken: Voorstel snelheidremmen De Wuurde.

Wuurde 2
wuurde 1
Wuurde 3

Lees verder bij projecten: De Wuurde meer 30-km weg

Knooppunt Valburg-Ressen

De A15 tussen knooppunt Valburg-Ressen verbreden tot 2 x 3 baans. Werkzaamheden zullen de komende jaren plaats gaan vinden om dit te realiseren, evenals het door trekken naar een aansluiting op de A12 bij Zevenaar.

Het Wijkplatform Elst-Zuid is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden.

Zoals het er naar uitziet zal het project geen negatieve invloed krijgen op de leefbaarheid in Elst-Zuid.